logo szellemkepalapitvany 200x114 Ösztöndíjpályázat a Szellemkép SzabadiskolábanA Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdet ösztöndíjas fotográfusképzésre.
A pályázaton két módon is indulhatnak a jelentkezők:

1. A pályázat feltétele egy 12-18 képből álló portfolió beküldése, illetve elbeszélgetésen való részvétel.

A sikeresen pályázók elnyerhetik az alapítvány 50%-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola szeptemberében induló fotográfus képzésére, amelyet legfeljebb 4 személynek ítél oda az alapítvány.

2. Az ösztöndíj elnyerésére lehetőség van nem csak egyszeri az ösztöndíj-konzultációval egybekötött elbeszélgetés során, hanem az alkotótábori részvétel szakmai teljesítménye alapján is.

A Szellemkép Alapítvány XIX. fotográfus táborában résztvevők között az első három legjobban és legaktívabban teljesítő hallgató szintén ösztöndíjasként kezdheti meg ősszel a Szellemkép Szabadiskola fotográfus képzését.

A táborba való jelentkezés határideje: július 18.
A táborról és a jelentkezésről részletek itt:
http://www.szellemkep.hu/tabor

A pályázat beküldésének határideje
2013. szeptember 20.
A kiértékelés és elbeszélgetés időpontja: 2013. szeptember 27. péntek, 16 óra
A beérkező munkákat a következő e-mail címre várjuk:szellemkep.palyazat@gmail.com
(A levél tárgya: Szellemkép Alapítvány ösztöndíjpályázata 2013)

A jelentkezők képeiket kidolgozott módon, de nézőkép méretben, max. 500 kb-os, jpg formátumú file-okban várjuk. (Fotómegosztó oldalak linkjeit nem fogadjuk el).
A portfólió összeállításánál fordítsanak figyelmet arra, hogy az összeállított anyag alapján legyen jól felmérhető a szakmai felkészültség, a műfaji preferencia és reprezentálja a jelentkező fotográfiai érdeklődését. Egyaránt küldhető be fekete-fehér és színes anyag is, akár mindkettő.

A munkákat értékelik: Molnár Zoltán fotográfus; Pályi Zsófia fotográfus; Fejér János fotográfus, az iskola tanárai, Fuchs Lehel fotográfus, operatőr a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője.

Szellemkép Alapítvány

1072 Bp., Dob u. 20. II/25.
Tel.: +36-30-519-3588, 06-70/637-4953
szellemkep@gmail.com
www.szellemkep.hu
www.szellemkeponline.hu
www.facebook.com/szellemkep


[wdgpo_plusone]

0 192

logo szellemkepalapitvany 200x114 Fotós és filmes ösztöndíjpályázat a Szellemkép SzabadiskolábanA Szellemkép Alapítvány pályázatot ír ki fiatal fotográfusok és teljesen kezdők számára. A sikeresen pályázók elnyerhetik az alapítvány 50%-os tandíjtámogatását a Szellemkép Szabadiskola 2013. februárjában induló fotográfus és filmes képzésére, amelyet összesen 4 személynek ítél oda a kuratórium: Pályi Zsófia fotográfus; Fejér János fotográfus, Fuchs Lehel fotográfus, operatőr a Szellemkép Szabadiskola művészeti vezetője.

A jelentkezés feltétele: betöltött 17 év.

A jelentkezők elektronikus úton max 450 KB méretű legfeljebb 15 képből álló portfóliót küldhetnek be, amely őket és az általuk képviselt szakmai tudást reprezentálja. Fekete-fehér és színes anyagot egyaránt elfogadunk. Ugyanakkor linkeket, feltöltőoldal hivatkozásokat és a megadott méretnél nagyobb nézőképeket nem veszünk figyelembe. A pályamunkákhoz rövid szakmai önéletrajzoz kérünk. A beérkezett pályamunkák alapján a kuratórium tagjai válogatnak, majd értesítést küldünk azoknak, akiket személyes beszélgetésre és portfólió konzultációra behívunk. Az ösztöndíjak odaítéléséről ezután döntünk.

Az ösztöndíj konzultációnk, egyben a felsőbb évfolyamokra jelentkezők számára felvételi is, az érdeklődők számára nyílt nap, ahol feltehetik kérdéseiket, alkalmuk nyílik betekintést nyerni az iskola módszereibe, megismerkedhetnek az iskola tanáraival, és az egyes szintekre jelentkezők szakmai színvonalát is viszonyítani tudják. A konzultáció részben csoportosan, részben egyénileg zajlik.

A pályázat beküldésének határideje 2013. január 24. 14 óra. A kiértékelés és elbeszélgetés a beküldést követően egy héttel lesz, a pályázókkal személyes kapcsolatfelvétel történik.

A beérkező munkákat a következő e-mail címre várjuk: szellemkep.palyazat@gmail.com
(a levél tárgya: Szellemkép Alapítvány ösztöndíjpályázata 2013. tavasz)

www.szellemkep.hu

http://www.szellemkeponline.hu/


[wdgpo_plusone]

0 234

pécsi józsef ösztöndíj Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj 2011A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (a továbbiakban: MMIKL) pályázatot hirdet fiatal, alkotó fotográfusok részére a Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy segítse az önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges fotográfusok pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését, és kedvező feltételeket teremtsen a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.
Pályázhatnak
Az 1976. január 1. után született fotográfusok, akik önálló művészi tevékenységet tudnak felmutatni.
Diplomamunkával önmagában nem lehet pályázni. Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú intézménybe beiratkozott, vagy államilag finanszírozott másoddiplomás stúdiumát végző hallgató, továbbá aki 2011-ben központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (a DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, illetve az NKA más, ösztöndíj jellegű támogatási formái is ide tartoznak) részesül.
Ösztöndíjban részesülhet évente: maximum 12 fő.
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap
Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.
A pályázat nyelve: magyar
A pályázat tartalmi és formai követelményei
Az ösztöndíj önálló fotóművészeti programmal pályázható meg.
Az ösztöndíjat a kuratórium az elnyert ösztöndíjas időszak elteltével bemutatott beszámoló anyag elbírálása alapján további két alkalommal, összesen három ösztöndíjas intervallumra meghosszabbíthatja.
Az ösztöndíj újabb ösztöndíjas időszakra való megítéléséhez minden esetben új pályázatot szükséges benyújtani az adott évi pályázati kiírás szerint. Az új pályázati időszakról szóló munkatervet (amely lehet az előző időszakban megvalósított munkaterv folytatása is) az új pályázattal együtt, a kiírásban előírt dokumentumokat mellékelve (természetesen a már beadott beszámoló kivételével) kérjük benyújtani. Az előző ösztöndíjas időszak alatt készített munkák – későbbi időpontban – a beszámolón mutatandók be. A beszámoló értékelése alapján dönt a Kuratórium az ösztöndíj további 1 ösztöndíjas időszakra történő meghosszabbításáról.
Az ösztöndíj visszavonható. Korábbi ösztöndíjasok is pályázhatnak, amennyiben nem töltötték ki a három intervallumot.
Benyújtandó

1. A pályázati adatlap 1 példányban,
2. az 1. számú melléklet, a nyilatkozat 1 példányban.
3. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban,
4. Munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása),
5. A pályázó szakmai munkásságát reprezentáló 10 db fotó (méret és technikai kötöttség nélkül, azonban CD-t nem fogadhatunk el) illetve katalógus, vagy portfolió. Fotósorozat egy műnek számít.

A pályázatok és a művek beadásának időpontja: 2011. március 21-22. (hetfő-kedd) 9.30 és 15.00 óra között.
Helye: Magyar Fotográfusok Háza (1065 Budapest, Nagymező u. 20.).
A művek visszaadásának időpontja: 2011. március 24. (csütörtök) 9.30-15.00, március 25. (péntek) 9.30-13.00 óra között.
Felelős munkatárs: Virág Mária művészeti tanácsadó, telefon: 356-7444/ 121. mellék
Letölthető dokumentumok
Felhívás, adatlap, nyilatkozat
(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, de letölthető a www.lektoratus.hu honlapról is.)
Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő után nincsen mód.
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

* a pályázati feltételeknek nem felel meg
* hiányos a mellékelt dokumentáció
* az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
* határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása
A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről, meghosszabbításáról vagy visszavonásáról a kuratórium dönt.
A kuratórium tagjai: Csizek Gabriella művészettörténész, kurátor, Gyenis Tibor képzőművész, Horányi Attila művészettörténész, egyetemi adjunktus, MOME, Pataky Zsolt fotóriporter, Pettendi Szabó Péter fotográfus.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
Az esetleges formai kifogásokat, a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MMIKL főigazgatóságára lehet benyújtani.
Az MMIKL az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.lektoratus.hu honlapon közzéteszi.
Az értékelés szempontjai
A pályázó szakmai előélete, a bemutatott művek kvalitása.
Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MMIKL ösztöndíjszerződést köt.
Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus gondoskodik.
Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjat elnyert művészeknek az ösztöndíjas időszak művészi teljesítményéről – várhatóan 2012 márciusában – kell beszámolnia. A beszámolóra kizárólag a 2011. évi ösztöndíjas időszak alatt készült műveket lehet beadni. Az érvényes beszámolóhoz kiegészítő anyag (írásos beszámoló és portfolió, stb.) benyújtása kötelező.
A beszámoló értékelése alapján dönt majd a kuratórium ösztöndíjának következő ösztöndíjas időszakra történő odaítéléséről.
Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logo feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logo elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.
A logo a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: Virág Mária művészeti tanácsadó, MMIKL Képző- és Iparművészeti Lektorátus, Alkalmazott Művészeti Osztály (tel.: 356-7444/121 mellék, e-mail: lektoratus@lektoratus.hu), és a Magyar Fotográfusok Háza(1065 Budapest, Nagymező u. 20.) titkárságán, a 473-2666 telefonszámon.
A pályázati kiírás, az adatlap és a nyilatkozat letölthető a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapjáról is: www.nefmi.gov.hu

Felhívás, adatlap, nyilatkozat – letöltés rtf formátumban /68 kB./

forrás: http://www.lektoratus.hu/

SOCIAL

20,553FansLike
0FollowersFollow