2017, augusztus 20, vasárnap
címkék Posts tagged with "amatőr"

amatőr

0 1083

A JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány és a Három Hét Galéria ” Újbuda női szemmel” címmel fotópályázatot hirdet amatőr fotósok részére. A pályázat célja, hogy friss szemmel készült, városlakó, városfogyasztó képek beküldésére inspiráljuk az alkotókat, és a tudatosítsuk az itt élőkben, hogy a városrész adta pillanatok azok tulajdonképpen Újbudán „otthon készült” képek. A pályázat előremutató, fantáziával megáldott műveket kíván bemutatni és nem titkoltan lehetőséget ad a kerületi lét női perspektíván keresztüli megjelenítésére és az Újbuda Kulturális Városközpont területén történő kiállítására.
Az ” Újbuda női szemmel” fotópályázat a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány „Nőként Újbudán” programjának keretében valósul meg, melynek célja, hogy az Újbuda Kulturális Városközpont szerves részeként kulturális és közösségi teret ötvözve megszólítsa és kultúrafogyasztásra aktiválja a városi nőket. Ehhez az őket érdeklő és érintő témákon – pl. női életpálya, önmegvalósítás – és a közösségi formákon keresztül egymást inspiráló beszélgetéssel és aktív időtöltéssel- teremt megnyilvánulási lehetőséget. A program arra törekszik, hogy a művészet eszközeivel .a nők reflektáljanak a mindennapi életre, közvetlen és tágabb környezetükre, majd váljanak alakítójává saját személyes és kulturális terüknek. A nyertes pályaműveket a Három Hét Galéria mutatja be a 2012. március 8-i ünnepélyes kiállításmegnyitót és pódiumbeszélgetést követően 2012. március 17-ig. A fotókat 2012. február 20-ig a foto@jol-let.com e-mail címre várjuk.

A pályázat zsűrije:
Aknay Csaba fotográfus
Edelényi Szilvia, Újbuda Önkormányzata, PH Kulturális Csoport, művelődésszervező
Glázer Attila fotográfus
Keveházi Katalin, a JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány vezetője
Rácz Zsuzsa író

Részletes technikai információk:
Egy pályázó maximálisan 3 db képet küldhet be. Sorozat nem adható be.
A kép készülhet digitális kamerával, vagy bármely analóg technikával, ekkor azonban a képet digitalizálni kell. Beadható bármely grafikai eljárással alakított kép is, ám a zsűri ekkor nem a technika alkalmazását, hanem az alkalmazás tartalmát, a képhez hozzátett értéket fogja elsődlegesen értékelni.
A benyújtás módja kétlépcsős:
Első lépésben a pályázáshoz elég minimum 600, maximum 1000 pixel (hosszabbik oldal) nagyságban, közepes jpg tömörítéssel elmentett állományt beküldeni az foto@jol-let.com e-mailcímre, a tárgyként „Újbuda Női szemmel” kifejezést és a pályázó nevét feltüntetve. A pályázatokat e-mailben igazoljuk vissza. A kiállításra kiválasztott és díjazott műveket kell csak később, kérésre, nagy méretben benyújtani. Ehhez a minimális elvárás, hogy a digitális állomány legalább 8 mp-es kamerával készüljön, szkennelt állomány esetében pedig a hosszabbik oldal érje el a 70 cm-t 300 dpi felbontás mellett. A bekért képeket a galéria szerverére kell majd feltölteni, melynek adatait a nyertesek és kiállítók válasz-emailben kapják meg. A bekért eredeti képek a második fordulóban elküldhetők a galéria címére is bármely adathordozón: Három Hét Galéria 1114 Budapest, Bartók Béla út 37. A képek elnevezése: vezetéknévkeresztnévképszám.jpg, pl: kovacsgabor1.jpg
A fődíjat elnyerő pályázó értékes meglepetés ajándékot nyer. A további nyertes pályázók kiállításra kerülő képeinek nagyítását a kiíró vállalja, a képekkel a szerzők szabadon rendelkeznek a kiállítás bezárását követően.

Pályázati naptár
A pályázat benyújtásának határideje (kisméretű képek feltöltésének határideje): 2012. február 20. 24.00
A kiállítandó képek alkotóit e-mailben értesítjük az eredményről legkésőbb 2012. február 23. 24.00
A nyomtatható méretű képek feltöltésének, illetve adathordozón való beérkezésének határideje 2012. február 27.
A kiállítás ünnepélyes megnyitója: 2012. március 8., 19 óra, a Három Hét Galériában.

A pályázat jogi háttere
Pályázhat minden természetes személy, aki a pályázati kiírás feltételeit elfogadja.
A pályázó kizárólag saját, eredeti alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen. A pályázó a kép beküldésével egyben a pályamunkájáról ki is jelenti, hogy az saját szerzői műve, azzal nem sért más szerzői jogot valamint tudomásul veszi, és magára nézve elfogadja a szerzői és felhasználói jogokról szóló tájékoztatást. A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő kiállítás népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek díjmentes felhasználására minden esetben, a pályázó nevének feltüntetése mellett. A kiíró díjmentesen jogosult a művek kiállítására, továbbá díjmentesen használni az alkotást a kiállításhoz kapcsolódó reklámok offline és online megjelenéseihez. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót – esetlegesen- könyv alakban, illetve elektronikus formában megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.
A pályázat kiírója a hozzá benyújtott adathordozókat nem őrzi meg, nem tárolja. A kiíró a pályaműveket fokozott gondossággal kezeli. A határidő után beérkezett pályamunkák befogadása nem lehetséges.

A szervezők örömmel várják az alkotásokat!

forrás: http://jol-let.com

[fb_like]

0 895

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fotópályázatot hirdet “Erdély arcai” címmel, amelyre amatőr fotósoknak az elmúlt 3 évben, Erdély területén készült fényképeit várjuk.

Küldje el legkedvesebb fotóit és hozzá tartozó rövid történetét erdélyi útjáról!

A Skanzen 2006 óta végez kutatásokat Erdélyben, amely munka során a régió néprajzi és építészeti (Kutatási program) értékeit kutatja. Kiállításainkban azonban nemcsak a magyarországi magyarok, hanem a határainkon belül élő nemzetiségek, és a határainkon túl élő magyarok kultúrájával egyaránt foglalkozunk. Így kapnak helyet a múzeumban a svábok, a horvátok, a Magyarországra telepített bukovinai székelyek, vagy a ma már Szlovákiához tartozó Nemesaradnótról származó magyar család életét bemutató tárlatok. A határainkon túl élő magyarok összefogott kutatására most először, az Erdélyi kutatómunkánk során nyílik lehetőségünk. Választásunk pedig azért esett e régióra, mert építészeti, néprajzi jellegzetességeit, ennek nyomán pedig életmódbeli sajátosságait tekintve egy különálló egységet képez a néprajzi tájak között. Gyűjtőmunkánk során több ezer fotót készítettünk erdélyi vidékekről, emberekről, olyan épületekről, amelyeket sok esetben már csak a fényképeink őriznek. Több száz órányi felvételünk van ahol idős emberekkel beszélgettünk az életükről, hagyományaikról, szakmájukról, amelynek ma már egyedüli ismerői. Munkánk során arra törekedtünk, hogy a múlt felkutatása mellett a mai Erdély falusi világát is dokumentáljuk, a változást, aminek nyomán a festett bútor a kamrába kerül, a régi viseletek a piacon válnak áruvá, a lovas szekereket, amelyek a közúton, ma már gumi kerekekkel, de megtalálják a létjogosultságukat a közlekedési eszközök között. A másik oldalon pedig az állandóság feltárására törekedtünk, hiszen sok helyen máig kézzel rakott szalmakazlakat lehet látni, azokat a településeket is felkerestük, ahova aszfaltút nem vezet, és a vezetékes víz még tervben sincs, láttuk az állatait legeltető juhászt, aki mintha tudomást sem venne a világról, a forgalmas úton hajtja át a nyájat.
Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy nemcsak mi járunk Erdélybe, hanem Önök között is sokan vannak, akik szeretik ezt a vidéket, mert megragadta az érintetlen táj, először ittak igazi tehén tejet a havasokban, lenyűgözve látták a gazdagon faragott, eredeti székely kapukat, az erdélyi városok csodás műemlékeit. Vagy éppen ellenkezőleg, megdöbbenve tapasztalták a nehéz közlekedési viszonyokat, elcsodálkoztak a hatalmas bádogtetős giccs palotacsodákon, mellettük pedig a romos régi épületeken.

Fotópályázatunk célja, hogy a régióval kapcsolatos információink körét mindazokkal az élményekkel, gondolatokkal, történekkel, fotókkal bővíthessük, amelyekkel Önök gazdagodtak erdélyi kirándulásuk, útjaik során. Pályázatunkra azoknak az amatőr fotósoknak a képeit várjuk, akik az elmúlt 3 évben, Erdélyben járva készítettek fényképeket. A fotók mellé rövid történeteket, leírásokat is várunk, ahol arról mesélnek, hogy az adott fotó, a megörökített pillanat miért volt fontos az Önök számára.
Szeretnénk ha, a mi kutatómunkánk nyomán kialakuló Erdély kép mellé az Önök élményei, gondolatai által kirajzolódó Erdélyt is odailleszthetnénk és megmutathatnánk, hogy milyen árnyalat gazdag, milyen sokarcú, sokszor ellentmondásos ez a vidék.

A legjobb fényképekből és történetekből havonta megújuló válogatást közlünk az Erdély sokszínű, változatos világát bemutató fotókiállításon, amelyben eddigi kutatásaink eredményeit tárjuk a látogatók elé.
Az adott hónap legjobb fotóit elkészítő alkotót múzeumi kiadványokkal és ajándékokkal jutalmazzuk, a kiállítás hat hónapos nyitvatartása alatt (2011. november 11-2012. április 10) beérkező legjobb fotókat beküldő alkotók közül két főt meghívunk a 2012 nyarán szervezendő néprajzi kutatótáborunkba, ahol lehetőségük lesz a múzeumi kutatómunka kulisszái mögé is bepillantani.

Pályázati feltételek
Témakörök:
– Emberek, események
– Tájak
– Épületek

Pályázók köre:
Amatőr fotósok (néprajzzal, műemlékvédelemmel szakmaszerűen foglalkozók jelen felhívásunkra, nem pályázhatnak)
Egy személytől legfeljebb 10 fotót és történetet fogadunk el.

Fotók és hozzá kapcsolódó történetek beküldési határideje:
2012. február 4.
2012. március 2.
Cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Kovács Zsuzsa, Kreatív osztály, 2000 Szentendre, Pf. 63

Pályázati anyag formai követelményei:

Postai úton kérjük beküldeni a pályázati anyagot, mely tartalmazza:
– a digitális képeket CD-n vagy DVD-n vagy a hagyományos fotókat
– fotókhoz kapcsolódó történeteket
– kitöltött jelentkezési lapot.

Digitális fotók technikai adatai:
Min. 300 dpi felbontású, A4-es méretű, tif vagy jpeg formátumú CD-n, vagy DVD-n leadott fotó
Hagyományos fotó
A4-es méretű fotónagyítás
Fotókhoz kapcsolódó történetek
Max. 1000 karakter.

Bővebb felvilágosítás: Kovács Zsuzsa, 30/232-2060; kovacs.zsuzsa@sznm.hu
http://sznm.hu


[fb_like]

0 1405

Digitális amatőr fotópályázat fiataloknak.

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2011 nyarán nyitja meg a lovak múlt- és jelenkori szerepét, tenyésztését, a lovas sportágakat és foglalkozásokat bemutató kiállítását. Az esemény kapcsán fiataloknak szóló, digitális fotópályázatot hirdetünk Lovak – ahogy én látom címmel.
Kíváncsiak vagyunk, hogyan látod a lovak helyzetét manapság. Hol találkozol lovakkal, van-e szerepük a Te életedben? Versenyzel vagy szántasz velük? Műanyag pónikat gyűjtesz? Lovagolni tanulsz vagy egyszerűen csak szereted őket?
Küldd be a fotódat, mutasd meg, Te hogyan látod a lovakat! A legjobb képeket bemutatjuk a múzeum lovakról szóló kiállításában, a múzeum honlapján és Facebook oldalán, az első 3 helyezettet pedig nyereményekkel is díjazzuk!

Nevezés
– A képeket e-mail-en várjuk, amelyben az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:
pályázó neve, életkora, lakhelye (csak településnév) és telefonszáma.
– Formai követelmények: jpg formátum, minimum 1280 × 1024 pixel (bármilyen méretarány), képenként max. 4 MB

Feltételek
– A pályázaton maximum 18 éves fiatalok vehetnek részt.
– Egy pályázó legfeljebb 3 db, saját készítésű képet küldhet be.
– A képek zsűrizését a Magyar Mezőgazdasági Múzeum végzi, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.
– A pályázat eredményét 2011. június 10-én tesszük közzé a múzeum honlapján és közösségi oldalán.
– A bemutatásra kerülő képeknél a szerző neve és életkora lesz feltüntetve.
– A pályázó hozzájárul a képek kiállítási, reklám célú és on-line felhasználásához a múzeum honlapján és közösségi oldalán, nem kizárólagos joggal. A múzeum a beérkezett képeket és a pályázó adatait harmadik félnek nem adja át.
– A bemutatott képek beküldői meghívót kapnak a kiállítás megnyitójára, ahol a díjazottak megkapják nyereményeiket.
– A képek beküldésével a pályázó tudomásul veszi és elfogadja a feltételeket.

Beküldési cím: lovasfotopalyazat@mmgm.hu

Beküldési határidő: 2011. május 30.

Honlap: www.mmgm.hu

0 1254

Két kategóriában hirdet fotópályázatot idén a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület: Az első, A kategóriában szabad témájú, bármilyen természetfotóval lehet jelentkezni (táj, állat, növény, makro, stb.), a második, B kategória témája a vízi élővilág. Ez utóbbiba bármilyen vízi növényekről és állatokról készült fotóval lehet nevezni. A pályázat nyilvános, hivatásos és amatőr fotósok a világ bármely részéről egyaránt nevezhetnek, digitálisan készített felvételekkel.

A pályamunkák beküldési határideje 2011 június 20.
A zsűrizés: 2011. július 09-én lesz.

A zsűri által legjobbnak ítélt fénykép a verseny nagydíját kapja: 500 euró készpénz, és oklevél. Továbbá mindkét kategóriában kiosztandó első, második és harmadik díj: I díj : 200 euró készpénz, és oklevél, II. díj 100 euró készpénz, oklevél, illetve III díj: oklevél és a Milvus csoport által felajánlott jutalomcsomag.

A támogatók felajánlásainak függvényében, a szervezők további díjakat is kioszthatnak.

A pályázat részleteiről további információkat a http://milvus.ro/ honlapon olvashatnak.

forrás: FotoKlikk.hu

2 1683

Pályázati felhívás
A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház, és a MÁV Fotókör pályázatot hirdet amatőr, és hivatásos fotósok részére Országos Miniatűr Fotópályázat címmel.
Nevezni két kategóriában lehet:
A. kategória: Vasúti témakör
B. kategória: Szabadon választott

Mindkét kategóriában 3 kép küldhető be, amely lehet fekete-fehér, vagy színes. A képek mérete 7×10 cm lehet fekvő, vagy álló képkivágásban. Valamennyi képet paszpartuban kell elhelyezni melynek mérete 20×20 cm lehet. A paszpartu vastagsága nem lehet 1 mm-nél vékonyabb.
Képsorozat a pályázatra nem küldhető! A képek hátoldalán fel kell tüntetni a két példányban beküldött nevezési lappal megegyezően a kategóriák megjelölését, a kép sorszámát, a szerző olvasható nevét, és lakcímét. A nevezési lapon kérjük feltüntetni az elérhetőséget (telefonszám, e-mail cím) valamint aláírásukat, mellyel a pályázat feltételeit elfogadják. A nevezési lap sokszorosítható, a Műv. Háztól igényelhető. A képeken szereplő személyek személyiségi jogaiért a szerző a felelős!
A beérkezett képeket szakavatott zsűri bírálja el, melynek döntése ellen fellebbezni nem lehet! A zsűri mindkét kategóriában I., II., és III. díjat, valamint a felajánlott különdíjakat ítéli oda. A zsűri dönthet valamely díj visszatartásáról is!
Az eredményeket elektronikus formában, vagy levél útján közöljük a pályázókkal.
A képeket visszaküldésre is alkalmas csomagolásban levélként kérjük eljuttatni a Műv. Ház címére: VOKE Művelődési Ház, 8000 Székesfehérvár, Kaszap I. u. 6.
Csomagküldemények átvételére nincs lehetőségünk!
A pályázat képanyagát a legnagyobb gondossággal kezeljük, de a szállítás során keletkezett sérülésekért, és a jogellenes eltulajdonításból származó károkért felelősséget nem vállalunk, és kártérítést nem fizetünk!
A szerzők alkotásaik beküldésével hozzájárulnak, hogy a kiállítás népszerűsítése érdekében a fotók – szerzői jogdíj fizetése nélkül – megjelenjenek mind a nyomtatott, és mind az elektronikus sajtóban, a szerző nevének feltüntetésével.
A kiállítás katalógusát valamennyi pályázó megkapja!

A pályázat résztvevőitől kategóriánként 500,- Ft nevezési díjat kérünk szerzőnként, melyet a következő számlaszámra kell befizetni „Szerző neve, nevezési díj” (pl.: Kiss Melitta, nevezési díj) megjelöléssel.Bankszámlaszám: 11736116-20008062
Pályázati naptár:

A képek:
beküldése: 2011. szeptember 30-ig.

zsűrizése: 2011. október 22-én.
értesítése: 2011. november 2-től.
kiállítása: 2011. december 10-én.
visszaküldése: 2012. február 1-től.

Pályázati kiírás

Nevezési lap letöltése

4 1820

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2010-re meghirdeti nemzetközi digitális fotópályázatát “Utazás a világ körül – 2011 – Ausztrália, Új-Zéland és a csendes-óceáni szigetek” címmel.

A pályázat védnökei: Magyarország canberrai nagykövetsége és Ausztrália budapesti nagykövetsége. A pályázat célja, hogy az utazás közben szerzett vizuális élményeket minél többen megörökítsék, és egy fotókiállítás keretében másoknak is bemutathassák. 2011-ben azokat a felvételeket várjuk, amelyek az elmúlt öt esztendőben Ausztráliában, Új-Zélandon a csendes-óceáni szigeteken készültek. Ezekből – kellő mennyiség és minőség esetén – kiállítást tervezünk Ausztráliában, Új-Zélandon és Magyarországon, illetve fotóalbumot jelentetünk meg.

Részvételi feltételek

1. A fotópályázaton amatőr fotósok részvételét várjuk életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül. Részvételre biztatjuk azokat a turistákat, akik bel- és külföldi útjaik során sokat fényképeztek, de még sohasem jutott eszükbe nyilvánosság előtt szerepelni az eredetileg családi fotóalbumokba szánt fényképekkel.
2. A pályázat témája kötetlen. Műemlékfotók, portrék, eseményfotók, tájképek, természet- és állatfotók, városképek, makro-felvételek, hangulatképek, stb. egyaránt beküldhetők, függetlenül attól, hogy Ausztrália, Új-Zéland vagy a csendes-óceáni szigetek mely pontján készültek.
3. Szerzőnként beküldhető maximum 10 digitális vagy digitalizált felvétel JPG formátumban. A fotók hosszabbik oldala 2000 pixel legyen, terjedelme pedig ne haladja meg 2-3 Mb-ot. Minden felvétel file-neve a pályázó CsaládneveKeresztneve egybeírva, majd a kép rövid (egy-két szavas) címe. A családnév előtt semmilyen más karakter ne szerepeljen, mert az lehetetlenné teszi az automatikus rendezést. A kép utómunkálata csak az eredeti élmény vizuális hangsúlyát emelheti ki (színkorrekció, kontraszt, fényerő, kivágás), de nem változtathat tartalmán. Fantáziakép nem pályázhat.
4. A pályaműveket e-mailben lehet beküldeni – minden képet külön csatolva mellékletként – az ausztralia2011@gmail.comEzt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre. Egy küldemény terjedelme – a mellékletekkel együtt – ne legyen nagyobb, mint 15 Mb. Ha szükséges, akkor a képek több levél mellékleteként küldendők. Óriásleveleket, becsomagolt állományokat nem fogadunk.
5. A pályázatra csak olyan felvételeket nevezhetnek a szerzők, amelyek a korábbi „Utazás a világ körül – 2009 – Ausztrália és az „Utazás a világ körül – 2010 – Ausztrália és Új Zéland” c. fotókiállításon még nem szerepeltek.
6. A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteniük számítógéppel, amelyet a szervezők bocsátanak az érdeklődők rendelkezésére. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a fényképek címében feltüntetett leírással. A nevezési lap 2010. december 15-étől letölthető a www.mmikl.hu oldalról. A nevezési lap aláírás nélkül is beküldhető, mert a képek beküldésével jelzi a pályázó, hogy elfogadja a pályázati feltételeinket.
7. Díjazás: 1-5. díj: 5.000 – 5.000 Ft értékű fotóművészeti album és oklevél.

Pályázati naptár:

* A fotók beküldésének határideje: 2011. február 28.

* Zsűrizés: 2011. március 14-éig.
* Értesítés a zsűrizés eredményéről (kizárólag e-mailben), a kiállítás helyszínéről és megnyitójának időpontjáról: 2011. március 31-éig.
* A fotókiállítás bemutatói Új-Zélandon, Ausztráliában és Magyarországon: 2011. május 1-jétól.

További információ kérhető a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus munkatársától, Győri Lajostól. Postacím: 1011 Bp., Corvin tér 8.

Letölthető dokumentumok:
Nevezési lap
Angol nyelvű pályázati kiírás
Forrás: www.mmikl.hu

0 1133

„Szeretem a Balatont” címmel 2010. október 15-től amatőr fotópályázatot indít a Balaton rajongóit egy helyre összegyűjtő Balatoniwiw közösségi oldal amelynek célja, hogy a fénykép készítője megmutassa, miért szereti, mit jelent számára a Balaton.

Pályázati feltételek:

A fotópályázaton való részvétel nincs sem életkorhoz, lakóhelyhez, sem műfajhoz kötve, várjuk Balatoniwiw tag fiatalok és idősek, régi és új, fekete-fehér és színes digitális fotóit, az alábbi 5 kategóriában:

– balatoni tájképek

– a Balaton épített csodái

– balatoni sportesemények, rendezvények, fesztiválok

– balatoni élővilág (állat- és növényvilág)

– balatoni családi fotók

A pályázatra csak olyan képek nevezhetők be, amelyeket a pályázó maga készített. A pályázatra csak Balatoniwiw tagok pályamunkáit fogadjuk el, regisztrálni a játék időtartama alatt folyamatosan lehetőség van. Egy pályázó maximum 10 képet küldhet be kategóriánként, akár korábban publikált felvételeket is.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a Balatoniwiw a beküldött képek között jogosult szelektálni, így a témához, szemléletmódhoz nem illeszkedő képek nem kerülnek beválasztásra a pályamunkák közé, különös tekintettel a pornográf vagy 18+ tartalmakra.

Díjazás:

Az eredményhirdetés kategóriánként történik.

Minden kategóriában a 3 legjobb fotót egyedi nyereménnyel, továbbá balatoni belépőkkel, egy műsoros CD vagy DVD-vel illetve névre szóló oklevéllel díjazzuk.

A kategóriák 1. helyezett pályamunkái versenybe szállnak a fődíjért.

Ezenfelül 1 fotó közönségdíjat nyerhet, amire a beküldési határidő lejárta és az eredményhirdetés közötti időszakban lehet majd szavazni. Közönségdíj: A Balaton-felvidék régi ízei rendezvénysorozat 2011. évi zánkai helyszínén (Theodora Vendéglő) két főre szóló ebéd.

Fődíj: Balatoni nyaralás 3 éjszaka 2 fő részére reggelivel, a Guszti Villa Hévíz felajánlásának köszönhetően.

A kategóriánként 1-10. helyezést elért pályamunkákat és a közönségdíjat elnyert alkotást kihirdetjük a www.balatoniwiw.hu oldalon és amennyiben a szerző rendelkezésre bocsátja, nyomtatott formában fotókiállításon is bemutatásra kerülnek, melynek helyszíne és időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.

A díjak odaítéléséről szakemberekből álló zsűri dönt. A pályázó elfogadja, hogy a zsűri döntése végleges és nem megfellebbezhető.

Személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképen megjelentetett személyek a képük, arcuk, illetve környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve, hogy a fotók egyébként más személyiségi jogait nem sértik. A beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Szerzői jogok: A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a feltöltött fotókkal kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői jogi, vagy egyéb jogosultsága, illetve igénye nincsen.

Amennyiben a beküldött fotó eredetisége kétséges, a Balatoniwiw felhívására a pályázónak bizonyítania kell a fotó eredetiségét. A pályázó elismeri, hogy a Balatoniwiwhez beérkezett bármely szerzői jogi igény teljesítéséért helytállni köteles, illetve, hogy a Balatoniwiwet mentesíti bármely ilyen kötelezettség teljesítése alól. A beküldött, illetve feltöltött fotók a szerző kizárólagos tulajdonát képezik. A Pályázó hozzájárul, hogy a Balatoniwiw a beküldött munkákat oldalain és fotókiállításon bemutassa, külön térítés és engedély nélkül.

Adatvédelem: A Balatoniwiw a pályázók adatait bizalmasan kezeli, azokat harmadik személynek nem adja ki.

A Szervező nem vállal felelősséget a pályázók téves adatszolgáltatásáért, elveszett regisztrációkért, valamint technikai problémákért.

A fotók beküldési határideje: 2010. november 30.

Eredményhirdetés: 2010. december 15.

A fotókat a Balatoniwiw oldalán (www.balatoniwiw.hu) lehet feltölteni előzetes regisztrációt, illetve már tagok esetében bejelentkezést követően, az ebből a célból létrehozott „Szeretem a Balatont Balatoniwiw amatőr fotópályázat 2010” blog bejegyzéshez fűzhető hozzászólásokban. A regisztráció biztosítja, hogy a pályázat lezárását követően a szervezők a nyertesekkel kapcsolatba tudjanak lépni. Kérjük ezért a pályázókat, hogy regisztrációs adatlapjukon pontosan adják meg nevüket, elérhetőségeiket. Kérjük továbbá, hogy minden feltöltött fotó esetében adják meg annak címét is és a kategóriába sorolást.

A beküldött fotók a pályázat időtartama alatt folyamatosan megtekinthetők a www.balatoniwiw.hu web-oldalon.

11 1041

A természeti értékek védelme, a meg nem újítható természeti erőforrások és biológiai sokféleség megóvása közös érdekünk. A környezettudatosság erősítése és a természeti környezet értékeinek védelme jegyében a Tigáz fotópályázatot hirdet természetfotó témakörben.

Várjuk azon természetbarát fotósok – amatőrök és hivatásos fotósok – pályázatait, akiket nemcsak megérintett a természeti környezet szépsége, de a megörökített tájak és életképek fényképfelvételeit szívesen meg is osztanák a nyilvánossággal.

Nyerje meg a 150 000 Ft értékű ajándékutalványt, vagy a további 120 értékes nyeremény egyikét!

A kategóriák nyertes fotói a Tigáz megújult honlapjának (www.tigaz.hu) kezdőlapján és a fotógalériában tekinthetők majd meg, valamint asztali naptárunk lapjain köszönnek vissza.

A pályázaton való részvétel ingyenes.

A pályázat kategóriái:

I.) Ember és természet harmóniája
Évszakok
Tiszta forrás

II.) Tájfotók
Háborítatlan természet
Állatok és növények természetes környezetükben
Művészet a természetben

Játékszabályzat letöltése

Jelentkezési űrlap és fotók feltöltése

0 1189

RamadanCan you capture the spirit of Ramadan/ Eid in a photo? The month of Ramadan is upon us, and we are asking photographers of all religions to capture what is special about Ramadan in a single picture.

Prizes

  • 1st Prize A Crumpler Million Dollar Photography Bag with Accessories
  • 2nd Prize The Moment It Clicks: Photography secrets from one of the world’s top shooters (Voices That Matter)

The top three photographs will also be published in Qatar’s best selling National Newspaper, The Gulf Times. The winning photographers will also get a dedicated page on Qatar Visitor with a profile and a link to their website/blog/photo stream.

  • Photographs should be no larger than 800 pixels on their longest side, and the file size should be no greater than 180kb. A high resolution image will be requested from the winning entries for publication in the Gulf Times.
  • Only one image per competitor is allowed.
  • Photographs must be named as followed: name of photographer, underscore (_) name of image and file type: e.g. abigailharman_sunset.jpg .

All you have to do is send a picture related to Ramadan or Eid Il Fitri along with a paragraph explaining the story behind the picture to: photoqatar@gmail.com

  • Copyright: Qatar Visitor will be publishing the best photographs on our website. A selection of the best photographs will also be published in The Gulf Times. We may use the photographs on our sites in the future, but all photographs will be attributed and we will not sell any images on to a third party without your consent.
  • Eligibility: Open to people of all nationalities and religions.
  • Entry fee: Free
  • Entry deadline: 30 September 2009

Official website: http://www.qatarvisitor.com/index.php?cID=428&pID=1466

0 1277

obudaÓbuda-Békásmegyer Önkormányzata életkortól és lakóhelytől függetlenül „az én Óbudám” címmel fotópályázatot hirdet két nevezési kategóriában:

I. kategória: profi fotográfusok /igazolás csatolása szükséges/ és II. kategória: amatőr fényképészek részére.
A pályázat választott mottója: „A fotó arra hivatott, hogy felrázza a képzelőerőt… Nem elég, ha csupán emlékeztetőül szolgál.” Lucien Hervé.

A pályázatra csak olyan képek nevezhetők be, melyeket a pályázó maga készített.

A pályázat témája kötött: Óbuda-Békásmegyer bemutatása. A pályázat célja, hogy az alkotó saját szemszögén keresztül mutassa be a kerületet, a fotó/fotók tükrözzék, hogy mit jelent a pályázó számára Óbuda-Békásmegyer. A beküldésre kerülő képek ábrázolhatják a kerület természeti és építészeti szépségét, az óbuda-békásmegyeri polgárok életét, az esetleges portrék bepillantást nyújthatnak abba, hogy a kerületiek miért is szerethetnek itt élni, miért választják az emberek Óbuda-Békásmegyert szabadidejük eltöltésére, azaz miben rejlik Óbuda-Békásmegyer vonzereje. A pályaművek lehetnek ezért – a teljesség igénye nélkül – műemlékfotók, portrék, események, tájképek, természetfotók, hangulatképek, városképek stb.

A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket.
A pályázó a nevezési lap kitöltésével tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A pályázatra szerzőnként max. 3 db, bármilyen technikával készült monokróm, vagy színes fotó adható be, melyből a zsűri az általa legjobbnak ítélt pályaművet értékeli. A pályamű beadásánál figyelembe kell venni, hogy a beküldött fotót papíralakban és digitális formában /CD, legalább 6 Mpixel, 300 dpi – kép felbontás/ is be kell nyújtani.
A papírkép mérete kötetlen, a hordozó: fotókarton, amelynek mérete 30×40 cm, vastagsága max. 2 mm.
A kép nem tartalmazhat keretet, dátumot, vagy más, nem oda tartozó feliratot, szimbólumot, továbbá nem lehet képszerkesztővel átformált, átalakított kép sem (kivéve, a színesből fekete-fehér tónusúvá alakítást).

A pályamű hátoldalán nézethelyesen a jobb alsó sarokban kell feltüntetni a pályamű jeligéjét, a kép címét és a nevezési lappal egyező sorszámot. A kép készítője jelige alapján lesz azonosítható. A digitális formátumnál a file név: jelige és monogram.
A kép címét, a szerző nevét, pontos lakcímét (telefon, e-mail, stb.), életkorát /születési év/ és a fotó jeligéjét a pályázati felhíváshoz tartozó nevezési lapon kell feltüntetni. A nevezési lapot lezárt borítékban kérjük elhelyezni, a borítékon a jeligét kell feltüntetni.

A beérkező pályaműveket egy 5 fős zsűri (2 fotóművész, 2 festőművész, valamint egy, az Önkormányzatot képviselő személy) értékeli. A zsűri joga, hogy a képeket elfogadja, elutasítsa, illetve díjazza, a zsűri döntése végleges és megtámadhatatlan, döntése a nevezési lapra is felkerül. A zsűri egyöntetű véleménye estén a díjak visszatarthatók.

A zsűri döntése alapján mindkét kategóriában I-III. díj kerül kiosztásra, a díjazásban részesülő alkotók között helyezési rangsor szerinti arányban bruttó 600.000 Ft pénzjutalom kerül kiosztásra, de a zsűri dönthet továbbá úgy, hogy a legjobb 18. év alatti pályázót különdíjban részesíti.
A pályázatra beküldött, a zsűri által elfogadott pályaművek részt vesznek az Óbudai Társaskörben megrendezésre kerülő kiállításon. Továbbá a pályázatra beküldött, a zsűri által elfogadott fotókból az Önkormányzat kiadványt készíthet, s a képeket a kerület honlapján is megjelentetheti. A pályázó a nevezési lap kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy beküldött fotóját az Önkormányzat – a felsorolt három módon – térítésmentesen hozza nyilvánosságra.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a díjazott pályaműveket megtartja, ezek a pályaművek a későbbiekben a Polgármesteri Hivatalt hivatottak díszíteni.

A pályázat beküldési határideje: 2010. február 28.
Zsűrizés /nem nyilvános/: 2010 márciusa

Kiállítás megnyitó és eredményhirdetés: 2010. április 8. 17 óra
Helyszín: Óbudai Társaskör /1036 Budapest, Kiskorona u. 7./

A pályaművet a nevezési lappal együtt postai úton a következő címre kérjük eljuttatni:
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Oktatási és Kulturális Főosztály
1033 Budapest, Laktanya u. 4.
A borítékon kérjük feltüntetni: „az én Óbudám” – fotópályázat

A rendező a pályázati anyagot a legnagyobb gondossággal kezeli, az esetleges postai sérülésekért felelőséget nem vállal.

A pályázó papírképének visszajuttatása előzetes egyeztetés után, személyes átvétellel történik, erre előreláthatólag 2010 májusában kerül sor. A digitális formában benyújtott elfogadott pályaművek az Önkormányzat tulajdonában maradnak.

A pályázatról további felvilágosítást nyújt: Borbély Rita kulturális referens /tel: 437-8834, e-mail: borbely.rita@obuda.hu

nevezési lap letöltése

fotó: Visontay Péter