2017, augusztus 20, vasárnap
címkék Posts tagged with "emberek"

emberek

A National Geographic idén is kihirdette évente megrendezésre kerülő nemzetközi fotópályázatát, melyre 3 kategóriában (emberek, helyek és természet) várnak képeket november 30-ig. A tavalyi pályázatra több mint 20.000 fotó érkezett be 130 országból.

A fődíj nyertese a $10.000-os pénzjutalom mellett elutazhat Washington D.C.-be, a National Geographic főhadiszállására.

Nevezési díj: $15

Határidő: November 30.

Regisztráció, képek feltöltése

Eddig több mint 1500 fotó érkezett a pályázatra, ezekből válogattunk:

Photo and caption by John Gaskell/National Geographic Photo Contest

Photo and caption by Ashley Vincent/National Geographic Photo Contest

Photo and caption by Money Sharma/National Geographic Photo Contest

Photo and caption by aditya waikul/National Geographic Photo Contest

Photo and caption by Kai-Otto Melau/National Geographic Photo Contest

 Photo and caption by MOHD NADLY AIZAT MOHD NUDRI/National Geographic Photo Contest

 

50 képes válogatás az eddig beküldött képekből:

http://www.theatlantic.com/infocus/2012/09/national-geographic-photo-contest-2012/100373/

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

0 895

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum fotópályázatot hirdet “Erdély arcai” címmel, amelyre amatőr fotósoknak az elmúlt 3 évben, Erdély területén készült fényképeit várjuk.

Küldje el legkedvesebb fotóit és hozzá tartozó rövid történetét erdélyi útjáról!

A Skanzen 2006 óta végez kutatásokat Erdélyben, amely munka során a régió néprajzi és építészeti (Kutatási program) értékeit kutatja. Kiállításainkban azonban nemcsak a magyarországi magyarok, hanem a határainkon belül élő nemzetiségek, és a határainkon túl élő magyarok kultúrájával egyaránt foglalkozunk. Így kapnak helyet a múzeumban a svábok, a horvátok, a Magyarországra telepített bukovinai székelyek, vagy a ma már Szlovákiához tartozó Nemesaradnótról származó magyar család életét bemutató tárlatok. A határainkon túl élő magyarok összefogott kutatására most először, az Erdélyi kutatómunkánk során nyílik lehetőségünk. Választásunk pedig azért esett e régióra, mert építészeti, néprajzi jellegzetességeit, ennek nyomán pedig életmódbeli sajátosságait tekintve egy különálló egységet képez a néprajzi tájak között. Gyűjtőmunkánk során több ezer fotót készítettünk erdélyi vidékekről, emberekről, olyan épületekről, amelyeket sok esetben már csak a fényképeink őriznek. Több száz órányi felvételünk van ahol idős emberekkel beszélgettünk az életükről, hagyományaikról, szakmájukról, amelynek ma már egyedüli ismerői. Munkánk során arra törekedtünk, hogy a múlt felkutatása mellett a mai Erdély falusi világát is dokumentáljuk, a változást, aminek nyomán a festett bútor a kamrába kerül, a régi viseletek a piacon válnak áruvá, a lovas szekereket, amelyek a közúton, ma már gumi kerekekkel, de megtalálják a létjogosultságukat a közlekedési eszközök között. A másik oldalon pedig az állandóság feltárására törekedtünk, hiszen sok helyen máig kézzel rakott szalmakazlakat lehet látni, azokat a településeket is felkerestük, ahova aszfaltút nem vezet, és a vezetékes víz még tervben sincs, láttuk az állatait legeltető juhászt, aki mintha tudomást sem venne a világról, a forgalmas úton hajtja át a nyájat.
Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy nemcsak mi járunk Erdélybe, hanem Önök között is sokan vannak, akik szeretik ezt a vidéket, mert megragadta az érintetlen táj, először ittak igazi tehén tejet a havasokban, lenyűgözve látták a gazdagon faragott, eredeti székely kapukat, az erdélyi városok csodás műemlékeit. Vagy éppen ellenkezőleg, megdöbbenve tapasztalták a nehéz közlekedési viszonyokat, elcsodálkoztak a hatalmas bádogtetős giccs palotacsodákon, mellettük pedig a romos régi épületeken.

Fotópályázatunk célja, hogy a régióval kapcsolatos információink körét mindazokkal az élményekkel, gondolatokkal, történekkel, fotókkal bővíthessük, amelyekkel Önök gazdagodtak erdélyi kirándulásuk, útjaik során. Pályázatunkra azoknak az amatőr fotósoknak a képeit várjuk, akik az elmúlt 3 évben, Erdélyben járva készítettek fényképeket. A fotók mellé rövid történeteket, leírásokat is várunk, ahol arról mesélnek, hogy az adott fotó, a megörökített pillanat miért volt fontos az Önök számára.
Szeretnénk ha, a mi kutatómunkánk nyomán kialakuló Erdély kép mellé az Önök élményei, gondolatai által kirajzolódó Erdélyt is odailleszthetnénk és megmutathatnánk, hogy milyen árnyalat gazdag, milyen sokarcú, sokszor ellentmondásos ez a vidék.

A legjobb fényképekből és történetekből havonta megújuló válogatást közlünk az Erdély sokszínű, változatos világát bemutató fotókiállításon, amelyben eddigi kutatásaink eredményeit tárjuk a látogatók elé.
Az adott hónap legjobb fotóit elkészítő alkotót múzeumi kiadványokkal és ajándékokkal jutalmazzuk, a kiállítás hat hónapos nyitvatartása alatt (2011. november 11-2012. április 10) beérkező legjobb fotókat beküldő alkotók közül két főt meghívunk a 2012 nyarán szervezendő néprajzi kutatótáborunkba, ahol lehetőségük lesz a múzeumi kutatómunka kulisszái mögé is bepillantani.

Pályázati feltételek
Témakörök:
– Emberek, események
– Tájak
– Épületek

Pályázók köre:
Amatőr fotósok (néprajzzal, műemlékvédelemmel szakmaszerűen foglalkozók jelen felhívásunkra, nem pályázhatnak)
Egy személytől legfeljebb 10 fotót és történetet fogadunk el.

Fotók és hozzá kapcsolódó történetek beküldési határideje:
2012. február 4.
2012. március 2.
Cím: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Kovács Zsuzsa, Kreatív osztály, 2000 Szentendre, Pf. 63

Pályázati anyag formai követelményei:

Postai úton kérjük beküldeni a pályázati anyagot, mely tartalmazza:
– a digitális képeket CD-n vagy DVD-n vagy a hagyományos fotókat
– fotókhoz kapcsolódó történeteket
– kitöltött jelentkezési lapot.

Digitális fotók technikai adatai:
Min. 300 dpi felbontású, A4-es méretű, tif vagy jpeg formátumú CD-n, vagy DVD-n leadott fotó
Hagyományos fotó
A4-es méretű fotónagyítás
Fotókhoz kapcsolódó történetek
Max. 1000 karakter.

Bővebb felvilágosítás: Kovács Zsuzsa, 30/232-2060; kovacs.zsuzsa@sznm.hu
http://sznm.hu


[fb_like]

2 783

Esszencia Keszthely II. (ősz, tél) címmel fotópályázatot hirdet a Goldmark Károly Művelődési Központ

A következő témákban várunk fényképeket – emberek, kultúra, történelem, gasztronómia, épített örökség, hagyományőrzés, természet és egyéb témák. Kikötésünk, hogy a kép egyértelműen kapcsolódjon Keszthelyhez.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet bárki, lakhelytől, kortól és nemtől függetlenül, aki teljesíti a feltételeket, nevezetesen:
* A fotó tárgya: Keszthely (emberek, kultúra, történelem, gasztronómia, épített örökség, hagyományőrzés, természet és egyéb témák)
* Beküldendő:  max. 4 db fekete-fehér vagy színes fotó (ez lehet akár egy 4 képes sorozat is, de 4 képnél többet nem lehet beküldeni) 1 példányos aláírt nevezési lappal.
* Leadás módja: képeket postai visszaküldésre alkalmas csomagolásban, laborban kidolgozva 21×30 cm és digitális formában13x18 cm-es méretben 300dpi minőségben, CD/DVD-n
* A képek vastagsága a 2 mm-t ne haladják meg az üvegek közti elhelyezés miatt. A sorozatok megbonthatóak legyenek.
* A fotók képoldalán nem szerepelhet az alkotók neve, névre utaló jelzés és a kép címe. A hátoldalon kérjük feltüntetni a kép címét, a szerző nevét, lakcímét, és telefonszámát.
*A kiállítási anyag a kiállítás megnyitó (Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely) után, másodbemutatókra díjtalanul rendelkezésére áll.
* A kiállításra el nem fogadott képeket személyesen a kiállítás megnyitója után lehet átvenni. * A beküldött és kiállított képek várható visszaküldési ideje a másodbemutatók számától függően:  2013. június.
*Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, nem kerülnek zsűrizésre.

* Leadási határidő: 2012. január 31.

* Leadás helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház közönségszolgálat (8360 Keszthely, Fő tér 3.)
* Leadáskor egy kitöltött űrlap csatolása kötelező (kitölthető helyben vagy az info@balatonszinhaz.hu e-mail címen kérhető).
*A szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk.
Zsűri: Baricz Katalin fotóművész, Péczeli Margit képzőművész, Fehér Vilmos fotós, Csengei Ágota igazgató Goldmark Károly Művelődési Központ
Díjazás:  Az I., II., III. helyezett díjazásban részesül, ezenkívül kiosztásra kerülnek különdíjak, valamint a zsűri által kiválasztott képek kiállításokon vesznek részt.
A fotópályázat szervezője: Goldmark Károly Művelődési Központ, (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.)
További információ: Tel.: 83 515 230, E-mail: info@balatonszinhaz.hu

0 1123

XIX. ALFÖLDI TÁJAK, EMBEREK – ORSZÁGOS FOTÓPÁLYÁZAT

Rendező intézmények:

Törökszentmiklós Város Önkormányzata, Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

– a pályázaton részt vehet bárki, foglalkozásra, életkorra vagy lakhelyre való tekintet nélkül, aki a pályázat feltételeit elfogadja.

A pályázatra beküldhető minden olyan fotó, amelynek témája a következő:

– Az alföldi ember és környezete /városok, falvak, tanyák, létesítmények, gazdasági élet/

– Az Alföld különböző évszakokban

– Élet az alföldi folyók mentén, jellegzetes alföldi tájak

– Speciális mesterségek

– Alföldi népművészet, hagyományok, szokások

– Alföldi születésű, vagy itt élő hírességek

 

Pályázni lehet maximálisan 5 db fekete-fehér, vagy színes képpel.

1 kép helyett beküldhető egy maximum 5 képből álló sorozat, amely egy képnek számít. A sorozatot a zsűrinek jogában áll megbontani.

A beküldött képek hosszabbik oldala minimum 30 cm, maximum 40 cm lehet.

A nevezési díj 500.- /fő, amelyet legkésőbb szeptember 10-ig közhasznú postai utalványon kell feladni az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és

Kulturális Központ címére, vagy átutalni a 10700309-24851305-56300004 számra (CIB) bankszámlájára „Nevezési díj” megjelöléssel. A nevezési díjat postaköltségre és katalógusra kívánjuk fordítani.

 

A pályamunkák beérkezési határideje:

2011. szeptember 10.

A képek hátoldalán a nevezési lappal egyezően fel kell tüntetni:

– a képek sorszámát

– a képek címét

– a szerző nevét és pontos címét.

A képeket a következő címre kell beküldeni:

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ

5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út 135.

/Ugyanitt igényelhető nevezési lap és csekk is.

Telefon: 56/390-013 Szabó Györgyné/

A beérkezett képeket az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ által felkért szakmai zsűri bírálja el.

A legjobb kollekciót beküldő szerzők között összesen

1 db emlékplakett – Balla István bőrész alkotása,

1 db emlékplakett – Pató Róza törökszentmiklósi születésű szobrászművész alkotása, 1 db fotóművészeti album – a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus különdíja, 1 db fotóművészeti album –

Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége különdíja, Jászkun Fotóklub plakettje – kerül átadásra, illetve egyéb különdíjak.

A zsűri értékelése alapján legjobbnak ítélt alkotások részt vesznek az

Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központban

2011. október 23-án ll órakor nyíló kiállításon.

A képeket a legnagyobb gondossággal kezeljük, de a fotók jogellenes eltulajdonítása miatt nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük képeiket lehetőleg visszaküldésre is alkalmas csomagolásban adják fel. A szerzők a képek beküldésével tudomásul veszik a pályázat feltételeit.

KIÁLLÍTÁSI NAPTÁR

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. szeptember 10.

ZSŰRIZÉS: 2011. szeptember 20-23. között

ÉRTESÍTÉSI HATÁRIDŐ: 2011. október 10.

MEGNYITÓ: 2011. október 23. 11 óra

KIÁLLÍTÁS: 2011. október 23. és november 15. között

VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 2011. december 30.

Törökszentmiklós 2011.

forrás: Mafosz.hu

Nevezési lap letöltése

0 834

A Goldmark Károly Művelődési Központ “Esszencia Keszthely I. (tavasz, nyár)” címmel fotópályázatot hirdet.

A következő témákban várják a fényképeket – emberek, kultúra, történelem, gasztronómia, épített örökség, hagyományőrzés, természet és egyéb témák. Kikötés, hogy a kép egyértelműen kapcsolódjon Keszthelyhez.

Pályázati feltételek:
A pályázaton részt vehet bárki, lakhelytől, kortól és nemtől függetlenül, aki teljesíti a feltételeket, nevezetesen:
* A fotó tárgya: Keszthely (emberek, kultúra, történelem, gasztronómia, épített örökség, hagyományőrzés, természet és egyéb témák)
* Beküldendő: max. 4 db fekete-fehér vagy színes fotó (ez lehet akár egy 4 képes sorozat is, de 4 képnél többet nem lehet beküldeni) 1 példányos aláírt nevezési lappal.
* Leadás módja: képeket postai visszaküldésre alkalmas csomagolásban, laborban kidolgozva 21×30 cm és digitális formában13x18 cm-es méretben 300dpi minőségben, CD/DVD-n
* A képek vastagsága a 2 mm-t ne haladják meg az üvegek közti elhelyezés miatt. A sorozatok megbonthatóak legyenek.
* A fotók képoldalán nem szerepelhet az alkotók neve, névre utaló jelzés és a kép címe. A hátoldalon kérjük feltüntetni a kép címét, a szerző nevét, lakcímét, és telefonszámát.
*A kiállítási anyag a kiállítás megnyitó (Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely) után, másodbemutatókra díjtalanul rendelkezésére áll.
* A kiállításra el nem fogadott képeket személyesen a kiállítás megnyitója után lehet átvenni. * A beküldött és kiállított képek várható visszaküldési ideje a másodbemutatók számától függően: 2013. június.
*Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, nem kerülnek zsűrizésre.
* Leadási határidő: 2011. szeptember 15.
* Leadás helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház közönségszolgálat
(8360 Keszthely, Fő tér 3.)
* Leadáskor egy kitöltött űrlap csatolása kötelező (kitölthető helyben vagy az info@balatonszinhaz.hu e-mail címen kérhető).
*A szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk.

Zsűri: Baricz Katalin fotóművész, Péczeli Margit képzőművész, Fehér Vilmos fotós, Csengei Ágota igazgató Goldmark Károly Művelődési Központ

Díjazás: Az I., II., III. helyezett díjazásban részesül, ezenkívül kiosztásra kerülnek különdíjak, valamint a zsűri által kiválasztott képek kiállításokon vesznek részt.

A fotópályázat szervezője:
Goldmark Károly Művelődési Központ, (8360 Keszthely, Kossuth L. u. 28.)
További információ: Tel.: 83 515 230, E-mail: info@balatonszinhaz.hu

Nevezési lap letöltése

0 895

Nyerd meg az Ikaland magashegyi túrát, az 1 éves National Geographic előfizut vagy Erőss Zsolt 2011-es dedikált naptárát!

Hogyan nyerhetsz?

1. Olvasd el a lenti részletes leírást
2. Töltsd fel a túrafotód a Túratársra
3. Küldd el ismerőseidnek feltöltött képeid linkjét (email, Facebook, Iwiw stb.)
4. Szerezz minél több szavazatot a fotódra
5. Nyerj

Részletes leírás:

Fotópályázatot indítottunk az www.ikaland.hu-val Emberek és Hegyek témakörben. A fotópályázat célja,
hogy azok az internetezők is találkozhassanak a túrázással mint szabadidős tevékenységgel, akik jelenleg
nem űzik ezt a mozgásformát.

A Túratárs.com-ra feltöltött fotók megoszthatók a nagy közösségi oldalakon, (Facebook, Iwiw, Twitter)
ahol azok az ismerőseid, barátaid is láthatják, akik jelenleg nem túráznak. A pályázatban résztvevő feltöltött képek
segíthetnek megismertetni másokkal a túrázás élményét, lehetőséget ad ismerőseidnek, hogy csatlakozzanak a
Túratárs.com közösséghez és részt vegyenek az önköltséges túrákon, kiránduljanak és fejlesszék vagy bővítsék
mozgáskultúrájukat.

Részvételi feltételek

A fotópályázaton és a nyereményekért induló versenyben azok a fotók vesznek részt,
melyek felkerülnek a Túratárs.com fotógalériájába, azon belül is a Fotópályázat kategóriába!
(csak a fotópályázat kategóriába feltöltött képek versenyeznek, ezt a kategóriát a kép feltöltésekor
tudod kiválasztani)

Témakör: Emberek és Hegyek

A pályázásodnál nagyon figyelj a következőkre:

– a pályázaton nem a kép profi minősége a fontos, inkább a beállítás és a téma (max. fájlméret 3 megapixel)
– a kép témája az ember és a hegy kapcsolatáról szóljon, azaz mindkettő szerepeljen rajta valamilyen formában
– válassz ki néhányat a legeslegjobb fotóid közül, amivel pályázni szeretnél
– mérlegeld, tényleg elég jó-e az a fotó, amit beküldesz, ne csak a nyeremény motiváljon
– feltöltés előtt válaszd ki a Fotópályázat kategóriát
– mindenképp adj címet a képednek. Pl. Túra a Raxon , Hótalppal a Chopokra stb.
– a fotópályázat nem webes képgaléria megosztó, ne tölts fel több tucat képet, max 5-6 fotót

Képet itt tudsz feltölteni <<<<

Mi a teendőd tehát a kép feltöltése után?

Értesítsd barátaidat a fotópályázatról, linkeld be nekik fotóidat,
használd az Iwiw-et, Facebook-ot, küldj nekik emailt.

Használhatod a képed felett látható kis “megosztó” ikonokat is (lásd a képeken)
– oszd meg a feltöltött fotód url-jét a Facebook-on (F betu)
– írj az ismerőseidnek, linkeld be a fotód az Iwiwen, weboldaladon stb.
– oszd meg a feltöltött fotód url-jét emailben, vagy skypeon stb.

FONTOS: ne a személyes képgalériád linkjét oszd meg másokkal, mert azt csak
regisztrált Túratárs.com tagok látják. A Túrafotók menüpontból keresd ki a feltöltött képed
és annak a linkjét oszd meg / küldd el. A Túrafotók menüpont mindenki számára publikus.

Jelenleg 2 millió magyar regisztrált tag van a Facebook-on, bárkinek, bárkitől érkezhet
szavazata. Nem csak a te ismerőseid tudnak a fotódra szavazni.

Ismerőseid a képeket nézegetve megismerkedhetnek a túrázás élményével, kedvet kaphatnak
a túrázáshoz, csatlakozhatnak a Túratárs.com túráihoz, ismerkedhetnek a túraközösséggel.

Nyeremények, zsűrizés

A verseny lezárásakor kiválasztjuk az általunk legjobbnak ítélt 10 képet. Ezek Facebook-os
szavazatait is összevetjük és a 3 legtöbb szavazatot kapott képet indítjuk a 3 megnyerhető díjért.

A fotópályázaton 3 díjat sorsolunk ki, azaz 3 kép vesz részt a végső versenyben,
melyhez ismét segítséget nyújt majd a Túratárs.com és a Facebook-os közösség.

Nyeremények:

1. díj: Ikaland magashegyi túra
Megtanulhatsz jégfalat mászni, elleshetsz túlélő technikákat, bepillantást nyerhetsz a drytooling izgalmaiba. Túrasível vagy hótalpon igazi szabadságban mozoghatsz a Kárpátok legmagasabb ormai közt. Napközben túra-mászás, esténként buli a kényelmes hegyi-hotelben. Aki próbálta már, azt örökre rabul ejtik a Magas-Tátra téli völgyei, napsütötte bércei.
Tematika: jégmászás, lavinaoktatás, opcionális túrasí (annak aki tud síelni) teljes felszerelésbiztosítás lavinajelzőkészülékkel és hegymászócuccokkal.

2. díj: 1 éves National Geographic előfizu gyűjtőmappával + 1db Erőss Zsolt 2011 naptár

3. díj: 1db Erőss Zsolt 2011 naptár

A játék 2010.11.30-ig tart.

Üdvözlettel : Túratárs.com és az Ikaland.hu

8 762

Utazás és biztonság fotópályázat

Társaságunk utazási élményekkel kapcsolatos fotópályázatot hirdet, amelynek témája a tájak, emberek, élmények és az épített örökség megjelenítése.

A képek készülhetnek kül- és belföldön egyaránt, a megkötés csupán arra vonatkozik, hogy a pályaművek hangulata nyugalmat, biztonságot és harmóniát sugalljon.

A felvételek 2010. június 28. és szeptember 17. között tölthetők fel a fotópályázat regisztrációs felületén.

A pályázat lezárása után szakmai zsűri választja ki a legjobbnak ítélt 12 képet, melyek között a sorrend a pályázat honlapján leadott közönségszavazatokkal dől el.

1. helyezett

* fotótermékek vásárlására felhasználható utalvány 100 ezer Ft értékben
* 7 napos, 2 személyre szóló utasbiztosítási bon
* ingyenes regisztráció az UNIQA Viharjelző szolgáltatására

2. helyezett

* fotótermékek vásárlására felhasználható utalvány 50 ezer Ft értékben
* ingyenes regisztráció az UNIQA Viharjelző szolgáltatására

3. helyezett

* fotótermékek vásárlására felhasználható utalvány 25 ezer Ft értékben
* ingyenes regisztráció az UNIQA Viharjelző szolgáltatására

Pályázzon, szavazzon a legjobbakra és legyen Öné az értékes nyeremények egyike!

A pályázati kiírás és a részletes feltételek ide kattintva tekinthetők meg.

Hivatalos oldal és képek feltöltése itt

0 1259
szintezisA NATURAMA Szövetség fotópályázatot hirdet „Fotoszintézis 2009.” címmel

A pályázat célja:
Az európai vidéknek napjainkban számos kihívással kell szembenéznie. Segítenünk kell a vidék gazdaságát, új eszközökkel javítanunk kell a vidéken élők életminőségét. Vigyáznunk kell a vidék természeti szépségeire, amely örökségünk. Pályázatunkkal ezekre a fontos dolgokra szeretnénk a figyelmet irányítani.

A beérkezett fényképekből vándorkiállítást rendezünk a 2010-es év folyamán a NATURAMA Szövetség 9 tagjának területén valamint további megjelenéseket biztosítunk az adott térséget bemutató kiadványokban, szóróanyagokban.
A pályázaton részt vehet kortól és lakóhelytől függetlenül bárki, aki a NATURAMA Szövetségben részt vevő LEADER Helyi Akciócsoportok területén olyan fotót készít, amely az alábbi kategóriák bármelyikébe sorolható:

  • Táj- természet –környezet: Ebbe a kategóriába olyan képeket várunk, amelyek a vidéki táj természeti szépségeit, a vidék természetes és épített kulturális örökségeit mutatja be.
  • Régiók, emberek, hagyományok: Ebbe a kategóriába olyan képek tartozhatnak, amelyek a vidéki környezetben élő emberek mindennapi életébe engednek bepillantást, bemutatva a múlt és a jövő kapcsolatát, a hagyományok ápolását, a különleges mesterségeket.
  • Európa arcai: Ebbe a kategóriába olyan portrékat várunk, amelyek egy-egy tájegység jellegzetes arcvonásait tükrözik vissza.

Pályázni az elektronikusan és postai úton is benyújtott pályázati adatlappal, illetve a nyomtatva és digitális formában is beküldött, színes vagy fekete-fehér fényképpel lehet, amelynek szerzői jogával alanyi jogon a pályázó rendelkezik, és amellyel más pályázaton korábban nem vett részt.
A képeket min. 300dpi felbontásban elektronikusan, és 18 x 24 cm-es méretben nyomtatva is kérjük beküldeni.A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázati adatlapot fotónként kérjük kitölteni. Egy pályázati e-mail tartalmazza a pályázati adatlapot és a hozzá kapcsolódó fotót elektronikus formában. Kérjük, az e-mail tárgyában a „Fotoszintézis 2009.” és a pályázó nevét jelölje, majd a fotopalyazat2009@naturama.hu e-mail címre küldje.

A pályázati adatlapot és a nyomatott képet személyesen vagy postai úton is meg kell küldeni, aláírással ellátva a területileg illetékes helyi akciócsoportnak (ahol a kép készült). A borítékon tüntesse fel „Fotoszintézis 2009.”.

Beküldési határidő : (az elektronikus levél, e-mail dátuma, illetve a postai bélyegző dátuma): 2009. október 30.

A pályázatok elbírálása: A beérkezett pályaműveket egy 9 tagból álló szakmai zsűri bírálja el, amelyben a NATURAMA Szövetségben résztvevő Helyi Akciócsoportok mindegyike képviselve van.

Nyeremények: A legjobb pályamunkák benyújtónak díja 2 fő részére hétvégi szállás teljes ellátással a NATURAMA Szövetség területén lévő ¬¬három csillagos szálláshelyen.

A kiírók fenntartják maguknak a jogot, hogy a beküldött és kiválasztott fotókkal szabadon rendelkezzenek (kiállításokon, nyomdai termékeiken való megjelentetés stb.) a szerző nevének feltüntetése mellett.

A Naturama Szövetségről röviden: A NATURAMA Szövetség olyan védett területekkel rendelkező magyarországi LEADER csoportok egyesülése, melyek célul tűzték ki a környezeti, kulturális és emberi értékek megőrzését és továbbfejlesztését. Mindezt a természet közeli vidéki élet bemutatásán, a környezettudatosság terjesztésén, ‘szelíd gazdaságfejlesztésen’, hagyomány és innováció kreatív ötvözésén keresztül szeretné elérni. Célja, hogy a helyi fejlesztés kovászaként segítsen minden jobbító szándékot és erőforrást a fejlődés és az értékmegőrzés szolgálatába állítani. Ennek érdekében a Szövetség tagjai szorosan együttműködnek, kicserélik tapasztalataikat és tudásukat egymással és más európai országok LEADER csoportjaival, összehangolt, közös projektekben és akciókban vesznek részt és védik a vidéki közösségek és a vidékfejlesztés ügyét minden lehetséges területen és fórumon.

A pályázatok benyújthatók a LEADER Helyi Akciócsoportoknál, ezek listája a pályázati kiírásban olvasható.

pályázati kiírás

0 921

asian_geo1ASIAN Geographic is looking for special photographs from both talented amateur and professional photographers that capture a striking image of Asia’s land, people, architecture or wildlife.

Open Categories

“A face tells a thousand stories”

1. FACES OF THE EARTH
The mountains, jungles, forests and seas of Asia are unique in the world. Images that capture Asia’s physical beauty and sense of place.
2. FACES OF ASIA
From ancient tribes to modern city dwellers, intimate and evocative portraits of people at work and play.
3. FACES OF THE WILD
Whether deep on a reef wall or deep in a rainforest, portraits of the planet’s creatures, big and small.

Young Photographer’s Category [Limited to individuals 21-years-old and below as of 30 September, 2009]

* FACES OF FREEDOM
Abstract images of animals, people and places of Asia. From the Lomo to the Ixus, let your imagination and creativity loose!

Prizes:

Grand Prize Winner

1. Canon EOS 5D Mk II with Kit (EF 24-105mm) worth S$5,800
2. Jet Airways Economy Return Ticket from Singapore to Delhi worth S$900
3. Lowepro Nature Trekker AW worth S$556

Plus there are special prizes for each category.

Submissions must be RGB or Greyscale jpeg’s no larger than 800 pixels along the longest edge and a maximum file size of 1Mb each.

Entrants may set their own DPI and image size but should bear in mind that the judges will view all images on a computer screen.

If your image is shortlisted for final judging you will be notified and asked to upload a high resolution 300 dpi file.

Images taken with either a digital or a film camera will be accepted. You may use digital manipulation to optimise an image but you are not permitted to add or remove key elements of the composition. Composite or montage images, from more than one original image, are not eligible.

The contest will include TWO rounds of evaluation.

Round 1
A panel of ASIAN Geographic editors and photography experts (the “Judges”) will each review a portion of the entries and select a group of entries to proceed to Round Two based on the following criteria.

1. Relevance to the theme

2. Technical execution

3. Originality & impact

4. Composition

5. Content & evocative quality of the image

All images selected for Round 2 will be displayed at a photography exhibition to be held in Singapore and open to the public. (We will request upload of a high resolution (300 dpi) version of each image selected)

Round 2
During the public exhibition, a panel of Judges will select the top 5 images in each category that will be entered in to the final round of judging.

Round 3
The 5 best images in each category will be judged by a panel of well known Photographers who will select the 1st and 2nd prize winner in each category and one overall ‘Grand Prize’ winner.

* Copyright: The copyright will, at all times, be respected by Asian Geographic and retained by the photographer. Where Asian Geographic reproduces an image or images, the photographer will be credited. The organizers and sponsors reserve the right to free reproduction and exhibition of entered images in all media, but only in connection with this competition.
* Eligibility: Open to entrants of all skill levels.
* Entry fee: Up to 4 images in any category = $8 USD; up to 12 images in any category = $12 USD.
* Entry deadline: 30 September 2009

Official website: www.awbphotocontest.com/index.php