2017, augusztus 20, vasárnap
címkék Posts tagged with "Emberábrázolás"

Emberábrázolás

AK-kiallitasSzigetbecse Községért Közalapítvány a Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete és a Szigetbecse Község Önkormányzat támogatásával fotópályázatot hirdet, felnőtt és ifjúsági (18 éves korig) korcsoportban Csepel-szigeti életképek címmel.

A pályázat témái a következők: a Csepel-szigeten élő ember és környezete (városok, falvak, tanyák, létesítmények, gazdasági élet) a sziget különböző évszakokban, élet a Duna mentén, jellegzetes természeti táj, népművészet, hagyományok, szokások, speciális mesterségek, itt élő hírességek. A pályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül.

A pályázatra csak digitális felvételek küldhetőek!

A pályázatra csak olyan felvételekkel nevezhetnek a szerzők, amelyek öt évnél nem régebben készültek és amelyeket korábban kiállításon még nem mutattak be.

Egy pályázó maximum 5 db fekete-fehér, vagy színes digitális képet küldhet be, kizárólag e-mailen.

A beküldött képek optimális felbontása JPG-ben: a hosszabb oldal max.3000 pixel legyen, és az adat nagysága pedig max. 5MB és 300 DPI. A pályaművek file neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel írva: a pályázó családi és keresztneve, a kép rövid címe, nevezési lap szerinti sorszáma. (Például: Nagy Félix – Holdfény – 1.)

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni, amelyet Word formátumban kell elküldeni. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a file névben olvasható felirattal. Nevezési lap letölthető a www.szigetbecse.hu/nevezésilap weboldalról.

A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, amelynek összege: 300Ft/db

A nevezési díjakat a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos költségek fedezésére kívánják a szervezők felhasználni. A nevezési díj átutalható, de csak azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel.

Számlaszámunk: Szigetbecse Községért Közalapítvány 11742070-20009616 OTP bankszámla

Pályázat benyújtásának címe: kerteszandre2016@gmail.com

Beküldési határidő: 2016. május 31.

A zsűri által legjobbnak itélt fotók kiállításra kerülnek a Petőfi Sándor Művelődési Házban Szigetbecse, Makádi u. 43.). A kiállítás megnyitó várható időpontja: 2016. július 1. 18.00 óra

Díjazás:

Felnőtt korcsoportban

I. díj: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány

II. díj: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

III. díj: 8.000 Ft értékű ajándékutalvány

Ifjúsági korcsoportban

I. díj: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

II. díj: 8.000 Ft értékű ajándékutalvány

III. díj: 5.000 Ft értékű ajándékutalvány

A fenti díjakon kívül a szponzorok különdíjakat oszthatnak.

nincsen-szamukra-hely-plakat-2013A Magyar Református Szeretetszolgálat által meghirdetett „Nincsen számukra hely” c. pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet a társadalom perifériájára szorultak helyzetére. A pályázatra amatőr fotósok azon pályázatait várjuk, melyek e témához illeszkednek. A pályázat során a legjobb 3 helyezettet, továbbá a közönségszavazás győztesét értékes nyereményekkel díjazzuk, továbbá képeikből kiállítást szervezünk.

Díjazás
A legjobb fotók kiválasztása zsűri, valamint közönségszavazás által történik. A győztes képek kiválasztásánál 80%-ban a zsűri szavazatai, 20%-ban a közönség szavazatai számítanak. Emellett díjazzuk a közönségszavazás győztesét, illetve ajándékokat sorsolunk ki a szavazók között is.
• 1. helyezett: 50 000 Ft készpénznyeremény + 1 éves G Data TotalProtection 2014 védelmi szoftver 1 számítógépre + 1 db borválogatás a Bolyki Pincészet felajánlásával
• 2. helyezett: 40 000 Ft készpénznyeremény + 1 éves G Data TotalProtection 2014 védelmi szoftver 1 számítógépre
• 3. helyezett: 30 000 Ft készpénznyeremény + 1 éves G Data TotalProtection 2014 védelmi szoftver 1 számítógépre
• A közönségszavazás győztese: 20 000 Ft készpénznyeremény + 1 éves G Data TotalProtection 2014 védelmi szoftver 1 számítógépre

A szavazók között az alábbi ajándékokat sorsoljuk ki:
• 1 db 1 éves G Data TotalProtection 2014 védelmi szoftver 1 számítógépre
• 1 db borválogatás a Bolyki Pincészet felajánlásával
• 3 db Ilcsi ajándékcsomag

A pályázat menete
A pályázatra a fotókat 2013. október 28. és november 10. között várjuk a Szeretetszolgálat Facebook-oldalán lévő fotópályázat applikáción keresztül. A fényképeket (pályázónként legfeljebb hármat) az applikációra kell feltölteni, de lehetőség van e-mailen keresztül is elküldeni a kommunikacio@jobbadni.hu e-mail címre – utóbbi esetben munkatársaink töltik fel a képeket.
Időzítés
• A fotópályázat indulása: 2013. október 28.
A fotók feltöltésének határideje: 2013. november 10.
• A közönségszavazás ideje: 2013. november 11-19.
• Díjátadó: 2013. november 25.

Részvételi feltételek
• A pályázaton a részvétel ingyenes.
• A pályázatban kizárólag amatőr fotósok vehetnek részt.
• Pályázni legfeljebb 5 fénykép beküldésével, illetve a Facebook applikációra történő feltöltésével lehet. Kizárólag digitális formátumú képeket fogadunk el.
• A fényképek eredetijének legalább 300 dpi minőségűnek kell lennie, amit az esetben kérünk be a pályázóktól, amennyiben képeiket díjazzuk.
• A pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataikat (név, cím, telefonszám, e-mail cím) a Szeretetszolgálat kezelje. A  személyes adatok kezelése megfelel a Szeretetszolgálat Adatvédelmi Szabályzatában foglaltaknak.
• A Szeretetszolgálatnak jogában áll közzétenni a pályázó vezeték- és keresztnevét, valamint a „Nincsen számunkra hely” pályázatra a pályázó által beküldött, marketing és szerkesztőségi célokra felhasználható fotók mellett.
• A díjazottak hozzájárulnak ahhoz, hogy fényképeiket a Szeretetszolgálat kiállításon is bemutassa.
• A nyeremények át nem ruházhatóak, készpénzre nem válthatóak.
• A pályázó képviseli, elismeri és szavatolja, hogy az általa beküldött kép kizárólag a saját, eredeti alkotása, semmilyen szerzői jogot, védjegyet, erkölcsi jogot, magán/kiadói vagy egyéb szellemi jogot nem sért semmilyen szervezet vagy személy kapcsán, illetve semmilyen harmadik félnek nincs jogi, jogcími követelése vagy egyéb érdekeltsége a beküldött pályázatban.
• Amennyiben a fénykép obszcén vagy bármilyen módon sértő, a Szeretetszolgálat a nevezésből kizárhatja.

Zsűri
A zsűri tagjai:

• Dr. Révész Tamás, Balázs Béla-díjas, Pulitzer-emlékdíjas fotóművész, fotóriporter, egyetemi tanár
• Somodi Ferenc, a GDT Év Európai Természetfotósa Ember és természet kategóriában
• Szalontai Ábel, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fotográfia tanszékének vezetője
• Szipál Márton, a világ egyik legtöbbet kiállított és díjazott fotográfusa, hollywoodi sztárok fotósa
• Pál Sándor, a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumának elnöke

Értékelési szempontok
Az értékelési szempontok a következőkön alapulnak:
• A kép relevanciája a fotópályázat témájához („Nincsen számunkra hely”)
• Kreativitás, eredetiség
• Minőség
• Általános benyomás

További információ a kommunikacio@jobbadni.hu oldalon kérhető.

Képfeltöltés a FB-applikáción keresztül.

link: http://jobbadni.hu/nincsen_szamukra_hely

13arc_pályázatMarakodunk, szorongunk, vádaskodunk, panaszkodunk. Van rá okunk. Vagy nincs. Tele vagyunk sérelmekkel, sérülésekkel, sebekkel. Kaptuk őket. Vagy mi okoztuk. Szavakkal, eszmékkel, tettekkel. Nem tudunk tőlük szabadulni. Ellenségeink vannak, akiknek mi lettünk ellenségei. Egymást tettük ellenséggé. Miért is? Mi fáj? Nem értjük, hogy miért nem értenek minket. Mi sem értjük őket. Kiket? Hiszen ők is mi vagyunk – magyarok. Mi csináltuk ezt, mi mind. Mi történt velünk?

Fogalmazd meg képben, mit gondolsz arról, ami ma körbevesz, ami tönkretesz, vagy felemel!

Gondolkodj, alkoss szabadon!

Legyél bátor és kritikus!

Pályázz! Legyél kiállító!

Pályaművedet óriásplakát formátumban készítsd el! Ld. technikai feltételek!

Az alkotói szabadság jegyében a felkínált főtémán kívül más aktuális ötlettel, témával is pályázhatsz!

Különdíj:

A MagNet Magyar Közösségi Bank különdíját a zsűri annak a pályázónak ítéli oda, akinek plakátja a lehető legkreatívabban hívja fel a figyelmet egy hasznos társadalmi üzenetre.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázat kiírója az ARC Művészeti Szolgáltató Kft.

Jogi és személyi feltételek:

• Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli bejegyzett szervezet (ez utóbbi kettő együttesen a továbbiakban: jogi személy).

• A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak. Pályázatuk akkor érvényes, ha az online regisztrációnál törvényes képviselőjük hozzájárult a pályázáshoz. Amennyiben a zsűri beválasztja az alkotó pályázatát a kiállításra, az csak abban az esetben állítható ki, ha a hiteles kézjeggyel ellátott törvényes képviselői nyilatkozatot a pályázó postai úton elküldi az ARC-nak.

• Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.

• Pályázhatnak jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is.

• Pályázni csoportosan is lehet.

• A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Pályamunkák beadásának feltételei:

• A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni.

• A pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a pályamunka a saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.

• Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet.

• Az érvényes pályázat feltétele a www.arcmagazin.hu weboldalon való pályázói regisztráció, a pályázati anyag megfelelő formátumban való feltöltése, és a pályázati feltételek elfogadása.

• Amennyiben a feltöltött pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logó vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.

• A pályázat kiírója különbséget tesz létező termék fiktív reklámja és létező termék bújtatott reklámja között. Amennyiben a pályamunka bújtatott reklámnak minősül és a zsűri beválasztja a kiállítandó alkotások közé, a plakát tényleges kiállításának feltételeiről a pályázónak, az érintett márka jogtulajdonosának és a pályázat kiírójának tárgyalás keretében meg kell egyeznie.

A pályázat benyújtásának módja:

• A pályamunka benyújtása elektronikusan, a www.arcmagazin.hu weboldalon történik.

• A pályázónak mindenekelőtt regisztrálnia kell a fent említett weboldalon és elfogadnia a pályázati feltételeket.

• Az adatlap kitöltését követően a pályázónak fel kell töltenie a pályamunkát a következő pontban felsorolt technikai feltételeknek megfelelően.

• Amennyiben a pályázó szükségét érzi a pályamunkához készíthet egy leírást (rtf vagy doc formátumban).

• Határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

• Kérjük a pályázókat, hogy a regisztrációnál megadott e-mail címüket a pályázati időszakban és azt követően a kiállítás megnyitójáig folyamatosan figyeljék!

• A zsűrizést követően értesítjük pályázóinkat arról, hogy bekerült-e pályamunkájuk a kiállítandó alkotások közé. Amennyiben igen, a pályázónak fel kell töltenie a pályamunka nagyfelbontású anyagát.

Technikai feltételek:

A zsűri által a kiállításra beválasztott pályaműveket óriásplakát (504 x 238 cm) formátumban állítjuk ki.

A pályamunkákat az alábbi technikai paramétereknek megfelelően kell leadni.

• A pályamunkát az elbíráláshoz JPG file, RGB, 1429 pixel x 675 pixel (= 504 mm x 238 mm, 72 dpi) formátumban kell feltölteni.

• Az óriásplakátként való kiállítás érdekében rendelkezésre kell állnia a pályamű számítógépes állományának 504 mm x 238 mm méretben, TIF vagy Illustrator EPS formátumban, 300 DPI, CMYK.

• Az egyedi megvalósítást igénylő pályamunkákkal kapcsolatban a kiíróval kell a pályázat benyújtását megelőzően konzultálni.

Részvételi díj:

Természetes személyek részére nincs nevezési díj. Jogi személyek esetében a nevezési díj pályaművenként 130.000 Ft + áfa. (165.100.-Ft). A nevezési díjat csak abban az esetben kell a cégnek befizetnie, ha a zsűri a pályamunkát beválogatta és az alkotás bekerül a Kiállítás anyagába.

Határidő:

A pályázatok leadási határideje: 2013. július 9. éjfél

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

Értékelés – Zsűrizés

• A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjai az érintett szakmák, diszciplínák képviselői (pl.: reklám, művészet, társadalomtudományok, kritika, civil szféra). A különdíj elbírálásakor a zsűri kiegészül a különdíj felajánlójának delegáltjaival.

• A zsűritagok névsorát az ARC honlapján tesszük közé, július folyamán.

• A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.

Díjak

A zsűri az 1., 2., 3., a Borz díj, valamint a különdíj nyertesét a főtémára, valamint szabadon választott témára beérkezett plakátok pályázói közül választja ki.

Közönségdíj: A közönség az ARC Facebook oldalán szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt!

1. díj – Fődíj

• Alienware X51 asztali számítógép a DELL és az Oázis Computer jóvoltából.

• Nettó 100.000 Ft nyereményösszeg a MagNet Banknál megnyitott lakossági- vagy vállalati fizetési számlán. A számlához MasterCard PayPass bankkártya tartozik, melynek havi díját a bank 12 hónapon keresztül elengedi. A nyereményösszeg szabadon felhasználható. A számlanyitásra 2013.12.31-ig, a bank bármely bankfiókjában lehetőség nyílik.

• Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával

• 1 db hetijegy a 2014-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával

• 50.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával

• ZONA voucher 20 000 Ft értékben a Baldaszti’s felajánlásával

• Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával

• Bernuda Babzsákfotel (http://blup.hu/shop/index.php?kategid=52) a Blup! felajánlásával

• 25.000 Ft értékű gourmet csomag a Culinaris felajánlásával

• 1 db Nagy Kreatív Könyv a Kreatív felajánlásával

• 10.000 Ft-os vásárlási utalvány a BÁZISSTORE felajánlásával

• Egyéves jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával

• ARC molinó újrahasznosításával készült Medence re+concept laptok

• HAUG CS6 póló a Hungarian Adobe User’s Group felajánlásával

• Póló az Einfach Berlin jóvoltából

2. díj

• Dell U2212HM – 22”-os UltraSharp prémium monitor a DELL és az Oázis Computer jóvoltából

• Nettó 50.000 Ft nyereményösszeg a MagNet Banknál megnyitott lakossági- vagy vállalati fizetési számlán. A számlához MasterCard PayPass bankkártya tartozik, melynek havi díját a bank 12 hóna-pon keresztül elengedi. A nyereményösszeg szabadon felhasz-nálható. A számlanyitásra 2013.12.31-ig, a bank bármely bankfiókjában lehetőség nyílik.

• Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával

• 1 db hetijegy a 2014-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával

• 40.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával

• ZONA voucher 15 000 Ft értékben a Baldaszti’s felajánlásával

• Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával

• 15.000 Ft értékű gourmet csomag a Culinaris felajánlásával

• 1 db Nagy Kreatív Könyv a Kreatív felajánlásával

• 3 hónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával

• ARC molinó újrahasznosításával készült Medence re+concept laptok

• HAUG CS6 póló a Hungarian Adobe User’s Group felajánlásával

• Póló az Einfach Berlin jóvoltából

3. díj

• Nettó 30.000 Ft nyereményösszeg a MagNet Banknál megnyitott lakossági- vagy vállalati fizetési számlán. A számlához MasterCard PayPass bankkártya tartozik, melynek havi díját a bank 12 hónapon keresztül elengedi. A nyereményösszeg szabadon felhasználható. A számlanyitásra 2013.12.31-ig, a bank bármely bankfiókjában lehetőség nyílik.

• WACOM Bamboo Manga Pen&Touch az Oázis Computer jóvoltából

• Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával

• 1 db hetijegy a 2014-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával

• 30.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával

• ZONA voucher 10 000 Ft értékben a Baldaszti’s felajánlásával

• Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával

• 10.000 Ft értékű gourmet csomag a Culinaris felajánlásával

• 1 db Nagy Kreatív Könyv a Kreatív felajánlásával

• Egyhónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával

• ARC molinó újrahasznosításával készült Medence re+concept laptok

• HAUG CS6 póló a Hungarian Adobe User’s Group felajánlásával

• Póló az Einfach Berlin jóvoltából

A MagNet Magyar Közösségi Bank „legkreatívabban megfogalmazott hasznos társadalmi üzenet” különdíja

Nettó 100.000 Ft nyereményösszeg a MagNet Banknál megnyitott lakossági- vagy vállalati fizetési számlán.

A számlához MasterCard PayPass bankkártya tartozik, melynek havi díját a bank 12 hónapon keresztül elengedi.

A nyereményösszeg szabadon felhasználható. A számla-nyitásra 2013.12.31-ig, a bank bármely bankfiókjában lehetőség nyílik.

Borz díj

• A Borz díjat a zsűri immár ötödik alkalommal annak a pályázónak ítéli oda, aki a berögzült sémákból kilépve a legkedélyborzolóbb, legpimaszabb pályaművet küldte be.

• Nettó 30.000 Ft nyereményösszeg a MagNet Banknál megnyitott lakossági- vagy vállalati fizetési számlán. A számlához MasterCard PayPass bankkártya tartozik, melynek havi díját a bank 12 hónapon keresztül elengedi. A nyereményösszeg szabadon felhasználható. A számlanyitásra 2013.12.31-ig, a bank bármely bankfiókjában lehetőség nyílik.

• WACOM Bamboo Stylus az Oázis Computer jóvoltából

• Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával

• 1 db hetijegy a 2014-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával

• 30.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával

• Baldaszti Cafe&Bar voucher 10 000 Ft értékben

• Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával

• 10.000 Ft értékű gourmet csomag a Culinaris felajánlásával

• 1 db Nagy Kreatív Könyv a Kreatív felajánlásával

• 10.000 Ft-os vásárlási utalvány a BÁZISSTORE felajánlásával

• Egyhónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával

• ARC molinó újrahasznosításával készült Medence re+concept laptok

• HAUG CS6 póló a Hungarian Adobe User’s Group felajánlásával

• Póló az Einfach Berlin jóvoltából

Közönségdíj

• A közönség az ARC Facebook oldalán szavazhatja meg kedvencét a kiállítás ideje alatt!

• Dell S2340L – 23”-os FHD LED monitor a Dell és az Oázis Computer jóvoltából

• Nettó 30.000 Ft nyereményösszeg a MagNet Banknál megnyitott lakossági- vagy vállalati fizetési számlán. A számlához MasterCard PayPass bankkártya tartozik, melynek havi díját a bank 12 hónapon keresztül elengedi. A nyereményösszeg szabadon felhasznál-ható. A számlanyitásra 2013.12.31-ig, a bank bármely bankfiókjában lehetőség nyílik.

• Könyvcsomag és HVG Klubkártya a HVG Kiadó Zrt. felajánlásával

• 1 db hetijegy a 2014-es Sziget Fesztiválra a Sziget felajánlásával

• 30.000 Ft értékű borválogatás a Bortársaság felajánlásával

• Adobe Photoshop Elements 11 szoftver, 1 éves HAUG tagság és HAUG CS6 póló a Hungarian Adobe User’s Group felajánlásával

• Baldaszti Cafe&Bar voucher 15 000 Ft értékben

• Könyvcsomag a Vince Kiadó felajánlásával

• 10.000 Ft értékű gourmet csomag a Culinaris felajánlásával

• 1 db Nagy Kreatív Könyv a Kreatív felajánlásával

• 10.000 Ft-os vásárlási utalvány a BÁZISSTORE felajánlásával

• Egyhónapos jógabérlet a Mandala Jógastúdiók felajánlásával

• ARC molinó újrahasznosításával készült Medence re+concept laptok

• Póló az Einfach Berlin jóvoltából

Díjátadás

A díjátadásra a kiállítás nyitónapján kerül sor, 2013. szeptember 6-án. A nyerteseket és kiállítókat előre értesítjük a díjátadó helyszínéről és pontos időpontjáról.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

• A pályázat benyújtói a pályázat benyújtásával a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:

• A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá az évente a pályaművekből rendezendő kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására minden esetben csakis a pályázó nevének feltűntetése mellett.

• A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítások keretében, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám stb. keretében a pályázó nevének feltűntetése mellett. Jogosult még a megnyitón a résztvevőkről készült fotók cikkekben való megjelentetésére.

• A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót könyv alakban, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett. A kiállítás nonprofit jellege folytán a pályázó a díjazásról lemond.

• A pályázatra benevezett pályaművek további, azaz már nem nonprofit jellegű felhasználásával kapcsolatban adott esetben a pályázó és a pályázat kiírója külön megállapodást kötnek egymással, melyben az esetleges díjazást egymás között megosztják.

• A különdíj esetében a következők is érvényesek: A különdíj nyertesei, valamint a kiállításra kerülő pályaművek alkotói hozzájárulnak ahhoz, hogy külön díjazás nélkül a különdíjat felajánló PR anyagaiban, valamint online felületein felhasználhassa az alkotást. A különdíj felajánlója – ahol lehetséges – feltünteti az alkotó nevét.

ADATVÉDELEM – ADATKEZELÉS

• A pályázó által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.

• Azzal, hogy a pályázó az ARC Kft. részére bármely személyes adatát – akár a weboldal űrlapjainak használatával, akár a honlapon feltüntetett e-mailben -elküldi, hozzájárul ahhoz, hogy az elküldött adatot az ARC Kft. az alábbiak szerint kezelje.

• Az adatkezelés célja: az ARC Kft. a pályázó által megadott adatokat kapcsolattartási és új pályázatokról szóló tájékoztatási célokra használja fel. Az adatkezelés jogalapja: Az ARC Kft. kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési dátum, foglalkozás, jelszó, e-mail cím, irányítószám, cím (település, utca, házszám), telefon, fax.

• Adatok védelme: Az ARC Kft. kijelenti, hogy a pályázó által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat. Az ARC Kft. a pályázó által megadott adatok közül a pályázó személyére, adataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást, a jogszabályok által előírt titokként kezeli.

• Adatfeldolgozók köre: az adatokhoz kizárólag az ARC Kft. munkatársai férhetnek hozzá. Az ARC Kft. az adatokat harmadik félnek (külön engedély nélkül) nem továbbítja.

A pályázat kiírója a pályázati kiírásban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja.

További információ: e-mailen a palyazz@arcmagazin.hu email címen vagy telefonon a +36-30-510-8860-as telefonszámon kérhető.

Facebook: http://www.facebook.com/ArcMagazin

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

Nemzeti-Ifjúsági-Tanács-fotópályázatA Nemzeti Ifjúsági Tanács – NIT, felhívást intéz a magyar fiatalokhoz! Tervezz és üzenj velünk a társadalomnak! Készíts képet. Mutasd be TE társadalmunk problémáit! A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) minden hónapban más és más témában várja munkáitokat, amelyeket megjelentetünk több médium és internetes felületen is! Év végén pedig kihirdetjük az abszolút győztest mindkét kategóriában!

Az e havi téma: Deviáns viselkedés a fiatalok körében

Sok-sok lerágott csont: kábítószer- és alkoholfogyasztás, öngyilkosság, anorexia-bulémia. Régóta és ezer féle módon dolgozták már fel ezeket a példákat, hogy nektek fiataloknak üzenetet juttassanak el.

A Nemzeti Ifjúsági Tanács most a TI kezetekbe adja azt a lehetőséget, hogy saját szemszögetekből mutassátok be ezt a témát. Hogy látjátok TI, hogy érint TITEKET, mit üzennétek társaitoknak! Szóval fiatalok fényképezőket elő és kezdődjön a fotózás!

Beadási határidő: 2013. május 24. 12:00

Fotó:

– Maximum 1 képpel lehet indulni a pályázaton.
– A képeket be lehet adni elektronikus, vagy papírkép formában.
– A pályázó vállalja a felelősséget az esetleges személyi, vagy szerzői jogok megsértéséért.
– A résztvevő a pályázati anyag elküldésével elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a szervezők publikációkban, további szakmai rendezvényeken, fotóját közzé tehetik.

További információk és feltételek

A határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A fotókat jpeg vagy pdf fájlformátumban az andras.kaszas@ifjusagitanacs.hu vagy balazs.ament@ifjusagitanacs.hu e-mail címekre várjuk, az e-mailben kérjük feltüntetni a pályázó nevét, életkorát, lakcímét, és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím), vagy papír alapon A4-es méretben fotópapírra nyomtatva, (amelynek a hátoldalára fel kell tüntetni a pályázó nevét, életkorát, lakcímét) postai úton 1062 Budapest, Bajza utca 32. címre juttassátok el.

Akiket keresni lehet a pályázattal kapcsolatban:

Ament Balázs – e-mail: balazs.ament@ifjusagitanacs.hu és
Kaszás András – e-mail: andras.kaszas@ifjusagitanacs.hu

web: http://ifjusagitanacs.hu/

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

Részletes pályázati kiírás 

A pályázat rendezője: Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, a debreceni Gyermekhematológiai-onkológiai Tanszéket közvetlenül támogató közhasznú alapítvány.

Témakör: A kép utaljon az élet szeretetére, a küzdelemre, a bátorságra, a szeretetre, ill. bármilyen módon közvetítse az leukémiával és más daganatos betegséggel küzdő gyermekek és családjaik számára a bíztatást, az együttérzést, az élet értelmét.

Pályázati kategóriákat a zsűri a beérkezett anyagok ismeretében alkot, az eredményhirdetésről minden résztvevőt a megadott e-mail címen értesítünk.

Részvételi feltételek: A pályázat nyitott, azon foglalkozástól, életkortól és lakóhelytől függetlenül bárki részt vehet, kivételt képeznek a zsűri tagjai és a szervezők. Egy szerző 4 képet küldhet be. Pályázatot csak pontosan kitöltött és aláírt nevezési lappal fogadunk el. A Nevezési lapot minden esetben postai úton kérjük megküldeni: Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

Nevezési díj: nincs

Formai követelmények: A felvételek hagyományos vagy digitális technikával egyaránt készülhetnek. Fájlformátum: JPG, hagyományos képnél: A4-es méretű fotónagyítás. A képfájlok elnevezése: tetszés szerint, min. 2 max. 40 karakter.

A képek mérete: a hosszabbik oldal álló képnél min. 1000 pixel között, fekvő képnél min 1400 pixel.

A beküldött képeket az alapvető képjavításokon kívül (gradációs görbék, színegyensúly, fényerő/kontraszt, színezet/telítettség, szépia, stb.) nem lehet manipulálni.

A képek leadhatók e-mailben: gondolunkratok@gmail.com vagy a pályázó nevével ellátott CD-n, DVD-n.

Nevezési határidő: a képek beérkezésének határideje: 2012. szeptember 30.

Szerzői jogok 

A pályázaton résztvevők a nevezési lap aláírásával és a pályamű(vek) beküldésével automatikusan elfogadják a kiírás feltételeit, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a kép(ek)et a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány külön díjazás nélkül használhassa, a szerző nevének feltüntetése mellett. A pályázó a kép beküldésével kijelenti, hogy a kép(ek)et ő készítette, és rendelkezik a közlés jogával. A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott kép(ek) elkészítésével és nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót, a szerzőt terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

További információk: Hetey Attiláné kuratóriumi tag Tel.: +36 30/249-2873 E-mail: heteyne@med.unideb.hu

pályázati oldal: http://leukemiasgyermekekert.hu/csakazertis.alapitvany 

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

Nevezési és részvételi feltételek

Ép Testben Ép Lélek, Ép Lélekkel Ép Test! fotópályázatot hirdet a Lelkes Tornastúdió és a Lehetőségek Háza Közösség.

Pályázat témája:
A pályázók olyan saját készítésű képekkel indulhatnak, amelyek hangulata kifejezi az egészséges embert, annak mind testi, mind lelki épségét, harmóniáját. A kiállítással egybekötött fotópályázat a most induló Testben lÉlek Program beharangozó eseménye. A Program célja az egészségnek, annak fizikai, lelki és szellemi egységének a fókuszba állítása. A fotópályázat képeit és a velük együtt beküldendő leírásokat a Lelkes Tornastúdió, a Lehetőségek Háza és az MMM Magazin fogja felhasználni, többek között a Testben lÉlek rovatban, illetve a Program kiadványaiban, valamint a pályázatkiírók honlapjain.

Pályázati feltételek:
A Pályázaton részt vehet minden amatőr és hivatásos fotográfus. Pályázni alkotónként maximum 3 képpel lehet, amelyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a Pályázó. A Pályázóknak nevezési díjat nem kell fizetni. A beérkezett képeket és a Pályázó adatait harmadik félnek nem adjuk át.

A Pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Pályázó elfogadja a nevezési és részvételi feltételeket és regisztrálja magát a www.lehetosegekhaza.hu weboldalon. A regisztrációs lap kitöltésével és a képek feltöltésével a Pályázó automatikusan tudomásul veszi és elfogadja a nevezési és részvételi feltételeket.

Technikai feltételek:
A kép felbontása legalább 2 MP, JPG formátumú legyen. A megadott méret egyaránt vonatkozik a digitálisan, illetve az analóg módon készített, majd digitalizált képekre!
A pályázati képeknél utómunkák megengedettek, ez magába foglalja még a manipulatív képek készítését is, ugyanakkor fantáziakép nem pályázhat! A lényeg a természetes egészség és harmónia megragadása és kifejezése.

A pályázaton való részvétel módja:
A Pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Pályázó elfogadja a nevezési és részvételi feltételeket és regisztrálja magát a www.lehetosegekhaza.hu weboldalon 2012. szeptember 1. és 16. között. A regisztráció során lehet a kép(ek)et és a hozzá(juk) tartozó rövid leírás(oka)t feltölteni, illetve beküldeni.

Leírás:
A Pályázók minden egyes feltöltött fotónak adnak egy címet és egy rövid, (szóköz nélkül számított) maximum 1 000 karakteres leírást csatolnak hozzá, amelyet szintén a regisztráció során kell feltölteni. A leírás elmagyarázza, hogyan szimbolizálja a fotó az egészséges embert, annak mind testi, mind lelki épségét, harmóniáját, valamint a pályázók leírnak benne egy-egy
gondolatot arról, hogy szerintük mi fontos ahhoz, hogy az ember testi-lelki-szellemi épségét és harmóniáját megtalálja és fenntartsa!

A leírásokat az MMM Magazin Testben lÉlek rovatának cikksorozatában való felhasználása céljából kérjük. Az írások a testnek, a léleknek és a szellemnek az egészség- és a harmónia megőrzésében betöltött szerepét fogják bemutatni a nem szakemberek gondolataival.

A pályázati oldalon a regisztráció 2012. szeptember 1-től aktív, azaz ettől az időponttól kezdődően 2012. szeptember 16. 24 óráig lehet regisztrálni és a képeket valamint a leírásokat feltölteni.

A pályaművek elbírálása és díjazás:
Szeretnénk, ha a Testben lÉlek Programról minél többen hallanának, s a képeket minél többen láthatnák és élvezhetnék. Így a szakmai zsűri három díjazottja mellett lesz egy közönségdíjas képkészítő is, amely díjat a Facebook használók ítélhetik oda a fotó alkotójának.

Nem az oldalunkat kell lájkolni!de ha valakinek tetszik és megteszi, akkor köszönjük –, hanem a képeket, amelyek tetszenek! Így a döntést ősszel a közönség és egy szakmai zsűri hozza majd meg. A képek zsűrizését az MMM Magazin, a Lelkes Tornastúdió és az Esélyek és Lehetőségek Kft. által felkért szakmai zsűri végzi, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.

Díjak:
Első helyezett és a közönségdíjas: kap egy tornabérletet (10+1 alkalmas) a Lelkes Tornastúdióba, egy kineziológiai érzelmi stresszoldást (a harmónia jegyében) és egy egyéves előfizetést az MMM Magazinra.

Második helyezett: a Lelkes Tornastúdióba egy tornabérletet (5+1 alkalmas) és egy kineziológiai érzelmi stresszoldást (a harmónia jegyében) kap.

Harmadik helyezett: Egy 50 perces csoportos edzést (alakformáló vagy gerinc) a Lelkes Tornastúdióba és egy kineziológiai érzelmi stresszoldást (a harmónia jegyében) kap.

A Pályázat kiírói kiállítást szerveznek a pályamunkákból. A díjazott alkotások mellett további képeket is kiállítunk. A fotókiállítás ünnepélyes megnyitója október 13-án lesz. A képek a kiállításon, illetve 2012 novemberében a Testben lÉlek Konferencián lesznek megtekinthetők.

Szavazás menete és a nyeremények:
Szavazatokat 2012. szeptember 18. és október 7. éjfél között a Facebook oldalunkon lehet leadni, a képek lájkolásával, azaz a képek alatt található “Tetszik”/”Like” gomb megnyomásával.

A pályamunkák elérhetőek és a szavazatok leadhatók 2012. szeptember 18-tól a http://www.facebook.com/LehetosegekHaza képgalériájában.

A szavazók között kisorsolunk 2 db tornabérletet (5+1 alkalmas) a Lelkes Tornastúdióba, 2 db kineziológiai érzelmi stresszoldást (a harmónia jegyében) és 2 db egyéves előfizetést az MMM Magazinra.

Egy szavazó egyszerre több képre is szavazhat, azonban szavazatainak számától függetlenül, minden érvényesen szavazó csak egyszer vesz részt a sorsoláson.

A sorsolásra illetve a díjátadásra a kiállítás megnyitóján a Lelkes Tornastúdióban, 2012. október 13-án (amikor is a Tornastúdió 9. születésnapját is ünnepeljük) 14.00 órai kezdettel közjegyző és a sajtó jelenlétében kerül sor. A kiállított képek beküldői meghívót kapnak a legjobb pályaművekből készült kiállítás megnyitójára.

A Pályázat támogatói:
Médiatámogatónk: MMM Magazin
A Magazin azzal a céllal született 2010-ben, hogy a mai bulvárral telített piacon, a „laikus” fogyasztók igényes cikkek sora által, elérhető áron tájékozódhassanak termékekről, szolgáltatásokról, érdekes, aktuális kérdésekről, azaz legfőbb célja, hogy szórakoztasson, ismereteket közöljön. Teszi mindezt tárgyilagos, de szórakoztató formában, azaz Mindenről Mindenkinek Másképp. www.mmmonline.hu

Online Támogatónk: Pixelhuszár
Keresőoptimalizált honlapok készítője. A Pixelhuszár mottója, hogy az ügyfél igényes, profi, könnyen kezelhető és hatékony honlapot kapjon. Az elmúlt évtizedben több, mint 150 weboldalt készítettünk, 4800 órán át rajzoltunk honlapterveket vagy programoztunk weboldalakat és évente, több mint egymillió ember nézi meg azokat az oldalakat, amelyeket mi készítettünk. www.pixelhuszar.hu

Jogok és kötelezettségek:
A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a nevezési és részvételi
feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a Pályázatot kiírók (Lelkes Judit Tornastúdió és a Lehetőségek Háza Közösség, amelyet az Esélyek és Lehetőségek Kft. képvisel jogilag) a Pályázattal és kiállítással, illetve a Testben lÉlek Programmal kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják, akár a Pályázat és a kiállítás zárása után is. Továbbá a Pályázatot kiíró Felek fenntartják maguknak a jogot, hogy a Pályázatra beküldött fotókat saját kiadványaikban, illetve a honlapjaikon külön díjazás nélkül felhasználják.

Ugyanakkor a Pályázatot kiírók tiszteletben tartják, hogy nem rendelkeznek korlátlan felhasználási joggal a pályamunkákat illetően, így a pályamunkáknak a Pályázatban kikötöttől eltérő felhasználása esetén a Pályázatot kiírók kötelezik magukat a Pályázó írásos engedélyének előzetes beszerzésére.

A Pályázó a regisztrációval és a kép beküldésével elfogadja azon feltételeket, miszerint a pályázaton csak saját és első felhasználásúnak minősülő fotóval vesz részt. A Pályázaton való indulással szerzői jogdíj őket a Pályázaton résztvevő fotókkal kapcsolatban a Pályázat kiíróitól és a Pályázat támogatóitól nem illeti meg.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

A Pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, akkor a Pályázat kiíróinak joguk van a kérdéses kép azonnali kizárására.
A Pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a díjazott pályamunkák, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (megfelelő méretű eredeti digitális fájl) a kiállítás létrehozása érdekében, 2012. október 8-ai értesítést követően a Pályázat lebonyolítójának 2012. október 11-ig elektronikusan átadja. Jelen feltétel nem teljesítése a Pályázatból történő kizárást vonja maga után.

A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének valamint a hozzájuk tartozó leírásnak a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához.

A Zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Lelkes Tornastúdió, az Esélyek és Lehetőségek Kft., az Altri Valori Lapkiadó Kft. és a Pixelhuszár alkalmazottai, valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot és nem szavazhatnak a pályamunkákra.

A Fotópályázat a Lelkes Tornastúdió és az Esélyek és Lehetőségek Kft. (Felek) közös projektje. A Felek által megkötött együttműködési szerződés alapján az esemény lebonyolítója az Esélyek és Lehetőségek Kft.

A fotópályázattal kapcsolatos kérdéseket a palyazat@lehetosegekhaza.hu e-mail címre lehet nekünk elküldeni!

További információ található a www.lelkestorna.hu és a www.lehetosegekhaza.hu honlapokon.

„Kreatív szelet” és izgalmas jó alkotást kívánunk Önöknek, valamint köszönjük, ha megtisztelnek bennünket pályamunkáikkal!

Üdvözlettel

Lelkes Judit és Kisnémet Mónika

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület fotópályázatot hirdet a nagyközönség számára.

Mit gondolunk arról, hogy mi ad örömet a súlyosan beteg embernek? Mit jelent a remény, mit nyújtanak a pillanatok? Mi jelent szépséget ebben a testileg-lelkileg megterhelő időszakban a betegeknek és családjuknak?

A téma tehát nem a halál, hanem az élet, az élet értelme, méltósága, szépsége az utolsó időszakban.

A fotók szabad interpretációban készülhetnek, az asszociatív vagy absztrakt képi ábrázolást is beleértve.

Felhívjuk figyelmüket a személyiségi jogokra: a fotókon felismerhetően ábrázolt személyek publikációhoz való írásos belegyezését kell kérni, melyet mellékletként kérünk csatolni.

Benyújtási határidő: 2012. június 30.

Eredményhirdetés: 2012. augusztus 31.

A beérkezett pályaművekből kiállítás készül, amely a Hospice Világnap kulturális és szakmai rendezvényén kerül bemutatásra, 2012. októberében. A fődíj egy hétvégi pihenés két fő részére egy hazai wellness-szállodában, valamint egyéb értékes nyeremények várnak a díjazottakra.

A pályázat benyújtásának módja: A pályamunkák benyújthatóak elektronikus formában az iroda@hospice.hu e-mail címen, a fotót (fotókat) mellékletként csatolva. Az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni a “Hogyan őrizhető meg az emberi méltóság az élet végén?” témakört. Az üzenetben kérjük, tüntessék fel a pályázó nevét, foglalkozását, életkorát, címét, telefonos és elektronikus elérhetőségeit valamint a pályamunka címét, rövid leírását.

Formai követelmények: A fotót minimum 1200 px, a hosszabbik oldal 72 dpi felbontásban az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: iroda@hospice.hu a pályázat címének megjelölésével.

Bírálóbizottság:
Munk Veronika újságíró, Index
Oláh Judit művészeti vezető, Katlan Csoport
Valuska László újságíró
Vancsó Zoltán fotográfus
Zana Ágnes projektvezető, MHPE

Hivatalos oldal: http://www.hospice.hu/

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

A Perspektivak.org 2012. május 20-án országos fotópályázatot hirdet. Az európai “Perspektívák” projektet az Európai Integrációs Alap indította azzal a céllal, hogy a Magyarországon élő bevándorlóknak hangot adjon és bemutassa munkáikat, írásaikat a migrációról és az őket érintő témákról.

Határidő: 2012. június 15.

A pályázat témája az “Kultúrák közötti párbeszéd a kamera lencséjén keresztül”. Gyökerei az amerikai “melting pot”, olvasztótégely kifejezésre vezethetők vissza, és mind amatőr mind professzionális fotósoknak lehetőséget biztosít, hogy bemutassák, hogyan jelenik meg a migráció témája Magyarországon. A Perspektivak.org olyan fotókat vár, amelyek kifejezően demonstrálják a migráns és a magyar kultúra találkozását.

Az első három helyezett értékes pénzjutalomban részesül (első hely: 100.000 Ft, második hely: 60.000 Ft, harmadik hely: 40.000 Ft). Ezen felül a verseny győztesének fotója megjelenik a Metropol novemberi számában Budapesten, valamint részt vehet a nemzetközi versenyen is. A pályázatok beadási határideje 2012. június 15. A beérkezett műveket szakmai zsűri bírálja el és a győztes nevét június 30-a perspektivak.org oldalon közzétesszük. További információk és a “Fotópályázat részvételi útmutatója” letölthető a következő címről: http://perspektivak.blog.hu

mail: perspektivak@szubjektiv.org
web: www.perspektivak.org

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

0 1337

A szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézet és magyarországi partnerei: a Budapesti Corvinus Egyetem (Innovációs Központ Nonprofit Kft.), az Interregio Forum Egyesület és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány, illetve támogató szakmai partnerként a Magyarország Felfedezése Közalapítvány pályázatot hirdetnek szociográfia, szociofotó és szociofilm témában.

A pályaművek beérkezésének határideje: 2012. június 4.

A kiírók olyan alkotásokat várnak, amelyek a szociográfia, szociofotó és szociofilm hagyományait követve a valósághoz hűen, egy-egy kisebb közösségen vagy személyen keresztül, ám a szélesebb közönségszámára élvezhetően mutatják be a dél-szlovákiai és észak-magyarországi emberek életét.

Földrajzi lehatárolás: a bemutatott téma a szlovák–magyar államhatárokkal szomszédos megyék valamelyikéhez kötődjék (beleértve a nagyvárosokat is: Pozsony, Budapest, Kassa).

A pályamunkákat a következő címre kell beküldeni:
Magyarországon:
Sociography
Letenyei László
Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet
Budapest 1093, Közraktár u. 4–6
E-mail:info@sociography.eu
Információs vonal: +36 20 560 39 10 (Güth Máté)

Szlovákiában:
Sociography
Tóth Károly
Fórum inštitút pre výskum menšín
Parková 4, 931 01 Šamorín, Slovak Republic
E-mail:info@sociography.eu
Információs vonal: +421 905 41 64 94 (Szarka Krisztina)

Ünnepélyes eredményhirdetés, filmszemle, fotókiállítás és könyvbemutató 2012 őszén várható. A díjazottak emlékplakettet kapnak, és a szervezők hozzájárulnak a pályaművek későbbi publikálásához, filmfesztiválokon vagy fotókiállításokon való szerepeltetéséhez, fordításához.

SZOCIOFOTÓ
2010–2012-ben készített fotókat várunk, amelyek a szociofotó hagyományainak megfelelően mutatnak be dél-szlovákiai vagy észak-magyarországi élethelyzeteket. Nem kizáró ok, ha a mű interneten, sajtóban vagy fotókiállításon már szerepelt!A pályaműveket rangos zsűri értékeli, a legjobb pályaművek első, második és harmadik helyezést kapnak. A legjobb 40 alkotást kinagyítjuk, és kiállítás formájában mutatjuk be a nagyközönségnek mindkét országban.A pályaműveket digitális formában várjuk.FIGYELEM: a fájlokat ne csatolják az e-mailhez, hanem valamely fájlküldő rendszer segítségévelvárjuk (pl. mammutmail, toldacuccot.hu stb.). A papír alapú nagyításról (a nyertes pályaművek esetében) a Pályáztató szervezetek gondoskodnak.

forrás: http://www.sociography.eu/HU.html
fotó: www.tvkomarno.sk

[fb_like]
[wdgpo_plusone]

0 973

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete “A lehetséges lehetetlen” címmel országos fotópályázatot ír ki.

A pályázat célja:

Egyesületünk egyik legfontosabb feladata a társadalmi szemléletformálás, azaz, hogy felhívjuk a figyelmet a fogyatékkal élőkben rejlő értékekre. Ezzel a pályázattal is azt szeretnénk elérni, hogy az amatőr fotósok által készített pillanatképeken keresztül az egészségesek kicsit közelebb kerüljenek fogyatékkal élő társaikhoz, és felismerjék, hogy ezek az emberek sokszor lehetetlennek hitt dolgokat képesek véghezvinni.

A pályaművek:

Olyan címmel vagy mottóval ellátott pillanatképeket várunk, melyen a pályázók különböző élethelyzeteket örökítenek meg, ahol egy vagy több fogyatékkal élő ember végez valamilyen, az egészségesek által lehetetlennek hitt tevékenységet.
Így például kiváló fotótéma lehet egy fogyatékkal élő sportoló, művész, diák, szülő vagy a társadalom aktív tagjaként dolgozó szakember.
Fontos, hogy a pályaműveket a személyiségi jogok figyelembevételével készítsék el, azaz minden esetben kérjék ki a fotóalanyok engedélyét.

A pályázók köre:
Pályázhat minden magyarországi és határainkon kívül élő amatőr fotós.
A nevezéshez a pályázónak nem kell mást tennie, mint:
– elküldeni a kitöltött pályázati adatlapot és a címmel/mottóval ellátott pályaművet a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének e-mailcímére (info@vakegy.hu).”jpg” formátumban, minimum: 600* “x” pixel felbontásban, maximum 10 MB méretben.
– Egy pályázó csak egy képpel pályázhat.
A beküldéssel egyidejűleg a pályázó elismeri, hogy a beküldött kép a saját tulajdona és beleegyezik, hogy a Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B. Megyei Egyesülete későbbi szemléletformáló projektjeinél azt illusztrációként felhasználhassa.
A képeket a beérkezést követően címmel/mottóval és a pályázó nevével együtt azonnal feltöltjük az egyesület facebook oldalára, ahol bárki megtekintheti és értékelheti őket.

Értékelés:
A beérkezett pályaműveket egyrészről a közönség fogja értékelni, hiszen a legtöbb like-ot begyűjtő pályázó fogja megkapni a szponzoraink által felajánlott értékes tárgynyeremények közül az első helyezettnek járó jutalmat.
A képek közül a szakmai zsűri további két személyt díjaz.

A pályázat határideje:

A fényképeket 2012. március 1. és 2012. augusztus 31. között folyamatosan várjuk.
2012. augusztus 31. éjfélkor a facebook oldalon lezárjuk a szavazást, és közzétesszük a nyertesek listáját.
Kötelező melléklet:
A pályázók a pályaművekkel egy e-mailben kötelesek egyesületünknek elküldeni a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot, melyet letölthetnek az egyesület honlapjáról (http://www.vakegy.hu).

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz-B. Megyei Egyesületének alábbi elérhetőségein:
Cím: 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 8. 2. emelet 215-216
Tel./fax: 42/407-486
Mobil: 06-30/373-1380
Email: info@vakegy.hu; vakegy@upcmail.hu
Honlap: http://www.vakegy.hu

[fb_like]