2017, augusztus 20, vasárnap
címkék Posts tagged with "Természet"

Természet

muzsikal-az-erdo-fotopalyazat-2016A Muzsikál az Erdő Alapítvány  fotópályázatot hirdet a Muzsikál az erdő” rendezvénysorozatának 2016. évi eseményeihez kapcsolódóan. Az ez évben is kilenc napos – sorrendben 13. évben megrendezésre kerülő – programra minden olyan magyarországi, vagy határainkon túl élő magyar amatőr, vagy profi fotós pályázatát várjuk, akinek az alkotásai összhangban vannak a rendezvény szellemiségével.

A rendezvényünk szellemisége és céljai:

A „Muzsikál az erdő” alapgondolata a természeti környezettel való együttélés fontosságából, e harmónia fenntarthatóságának hitéből táplálkozik. „Hosszútávon fenntartható, boldog emberi lét csak a természettel harmóniában képzelhető el.Hitünk szerint ez csak úgy valósulhat meg, ha életünk négy legfontosabb dimenzióját – társadalom, gazdaság, környezet, kultúra-művészet – összehangoljuk.”

A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozatának fő céljai, hogy az embereket egy fenntartható, környezettudatos életforma irányába fordítsa az erdő, a zene-művészetek erejével. Kiemelt cél: a klasszikus zene, az irodalom, a vizuális alkotóművészet támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti és kulturális értékek, az erdő védelme, a környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek építése. Szeretnénk, ha az eseményekre látogatók új impulzusokat meríthetnének természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez.

Milyen fotókat várunk a pályázatra:

Olyan fotókkal lehet pályázni, amiken a fenti szellemiség gondolatai érzései jelennek meg, akár a művészetek felől, akár a természet felől megközelítve. Az alkotások témája ezen feltételek mellett szabadon választható.

A pályázati feltételek, a fotók formátuma:

Egy alkotó maximum 10 fotóval pályázhat. A képek készítési idejére vonatkozóan nincs időbeni megkötés. Minden pályázó köteles digitálisan DOC, vagy XLS formátumban mellékelni egy részletes címjegyzéket, ami tartalmazza az alkotó nevét, lakcímét, e-mail postafiókját, telefonos elérhetőségét és a fotók sorszámozott felsorolását kép címekkel és fájl nevekkel. A pályázó köteles eredeti aláírással szkennelt nyilatkozatot beküldeni arról, hogy a fotók saját alkotásai és annak teljes körű felhasználási jogával rendelkezik. A pályázat benyújtásával az alkotó elfogadja, hogy a fotóiról készített papírképeket aMuzsikál az Erdő Alapítvány rendezvényein, és kiadványaiban, valamint digitális formában a honlapján és a közösségi médiában – a fotós nevének megjelölésével – az Alapítvány jogszerűen felhasználhatja, azért az Alapítvány pénzbeli megváltásra nem kötelezhető. (Kérésre az Alapítvány megküldi az üres formátumot a pályázati jegyzékre és nyilatkozatra vonatkozóan.)

A pályázatra kizárólag digitális fotókat fogadunk, analóg technikával készült képekkel nem lehet pályázni. A képrögzítő eszköz tekintetében nincsen semmilyen megkötés. A digitális fotók felbontásánál a hosszabb oldalnak legalább 3000 pixelnek kell lennie, képformátum kizárólag JPG lehet. A fotókat a muzsikalazerdo.fotopalyazat@gmail.com email címre kell elküldeni, egyéb címen és adathordozón nem tudunk pályázati anyagot fogadni.

Az alkotó a pályázati kiírás alapján köteles a beküldött fotók file nevét a következők szerint megadni: a neve kezdőbetűiből képzett monogram (pont) a kép sorszáma (pont) a kép címe: példaként: alkotó – Kiss János, első képe, kép címe – Erdei nyugalom: KJ.01.erdeinyugalom.jpg. A képfájl címét a címjegyzékben is ezzel azonosan kell megadni. A fenti formátumtól eltérően megküldött képeket a pályázatra nem tudjuk befogadni, a hiányosságra az alkotó figyelmét válasz-emailben felhívjuk.

Nevezési díj: A nevezés díjtalan.

A fotók beküldési határideje: 2016. június 1. – éjfél

A fotópályázat zsűrizése: Az alkotásokat fotóművészekből és természetvédelmi-erdészeti szakemberekből álló zsűri bírálja el.

Díjazás: Felajánlások alapján a helyezettek egyéni és kollekció díjakat, értékes tárgyjutalmakat, wellness hétvégéket nyernek.

Díjkiosztás: Az ünnepélyes díjkiosztás helyéről, idejéről tájékozódjanak a rendezvény honlapján: www.muzsikalazerdo.hu

A fotók bemutatása: A zsűri által kiválasztott, legjobb alkotásokat bemutatjuk a 13.„Muzsikál az erdő” –Mátrai Művészeti Napok, illetve a Muzsikál az erdő” az ország más régióiban szervezett rendezvényein, valamint közzétesszük azokat honlapunkon. A díjazásban részesült alkotásokból az idei rendezvénysorozaton kiállítást rendezünk. Az alkotásokat az Alapítvány saját költségen dolgoztatja ki 20×30 cm-es méretben, mely nyomatok utána az Alapítvány tulajdonában maradnak, későbbi rendezvények helyszínein kiállításra kerülhetnek.

Pályázati adatlap és jogi nyilatkozat letöltése

Szeretettel várunk minden eddigi és leendő alkotót és érdeklődőt a rendezvényeinkre!

 

Jelentkezés, információ:

Kalácsi René:                          muzsikalazerdo.fotopalyazat@gmail.com

Matúz Viktória:                       muzsikal.matuzviktoria@gmail.com

+36 (30) 366-09-66

AK-kiallitasSzigetbecse Községért Közalapítvány a Sziget-csücske Természetbarátok Egyesülete és a Szigetbecse Község Önkormányzat támogatásával fotópályázatot hirdet, felnőtt és ifjúsági (18 éves korig) korcsoportban Csepel-szigeti életképek címmel.

A pályázat témái a következők: a Csepel-szigeten élő ember és környezete (városok, falvak, tanyák, létesítmények, gazdasági élet) a sziget különböző évszakokban, élet a Duna mentén, jellegzetes természeti táj, népművészet, hagyományok, szokások, speciális mesterségek, itt élő hírességek. A pályázaton bárki részt vehet életkortól, foglalkozástól és lakóhelytől függetlenül.

A pályázatra csak digitális felvételek küldhetőek!

A pályázatra csak olyan felvételekkel nevezhetnek a szerzők, amelyek öt évnél nem régebben készültek és amelyeket korábban kiállításon még nem mutattak be.

Egy pályázó maximum 5 db fekete-fehér, vagy színes digitális képet küldhet be, kizárólag e-mailen.

A beküldött képek optimális felbontása JPG-ben: a hosszabb oldal max.3000 pixel legyen, és az adat nagysága pedig max. 5MB és 300 DPI. A pályaművek file neve a következő adatokat tartalmazza ékezetes betűkkel írva: a pályázó családi és keresztneve, a kép rövid címe, nevezési lap szerinti sorszáma. (Például: Nagy Félix – Holdfény – 1.)

A pályázóknak nevezési lapot kell kitölteni, amelyet Word formátumban kell elküldeni. A nevezési lapon szereplő információk egyezzenek a file névben olvasható felirattal. Nevezési lap letölthető a www.szigetbecse.hu/nevezésilap weboldalról.

A pályázóknak nevezési díjat kell fizetni, amelynek összege: 300Ft/db

A nevezési díjakat a pályázattal és a kiállítással kapcsolatos költségek fedezésére kívánják a szervezők felhasználni. A nevezési díj átutalható, de csak azon a néven, amely a nevezési lapon is szerepel.

Számlaszámunk: Szigetbecse Községért Közalapítvány 11742070-20009616 OTP bankszámla

Pályázat benyújtásának címe: kerteszandre2016@gmail.com

Beküldési határidő: 2016. május 31.

A zsűri által legjobbnak itélt fotók kiállításra kerülnek a Petőfi Sándor Művelődési Házban Szigetbecse, Makádi u. 43.). A kiállítás megnyitó várható időpontja: 2016. július 1. 18.00 óra

Díjazás:

Felnőtt korcsoportban

I. díj: 20.000 Ft értékű ajándékutalvány

II. díj: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

III. díj: 8.000 Ft értékű ajándékutalvány

Ifjúsági korcsoportban

I. díj: 15.000 Ft értékű ajándékutalvány

II. díj: 8.000 Ft értékű ajándékutalvány

III. díj: 5.000 Ft értékű ajándékutalvány

A fenti díjakon kívül a szponzorok különdíjakat oszthatnak.

0 3321

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a fenti címmel alkotópályázatot hirdet az Erdők Nemzetközi Napja alkalmából általános iskolai alsó tagozatos diákok számára.termeszetfoto-2015

A pályázaton egy erdei élményről szóló, kézírásos, maximum két oldalas beszámolóval (fogalmazással) és egy hozzá tartozó, illusztráló fotóval lehet részt venni. Ezen kereteken belül az írások témája, stílusa kötetlen.

A pályamunkákat az erdőgazdálkodás, a pedagógia, a fotózás és a média világából választott négytagú zsűri értékeli, mind a négy szakterület szempontjait figyelembe véve. A fő bírálati kritérium a hiteles, őszinte, gyermeki ábrázolása az erdei élménynek. Az íráshoz tartozó fotót felnőtt is készítheti, ha hozzájárul a kép felhasználásához. Előnyben részesítjük azokat a pályázatokat, ahol a fotó az élmény alapjául szolgáló kirándulást mutatja be.

Az alkotásokat digitális (JPG és/vagy PDF) formában az info@kaeg.hu e-mail címre kell beküldeni 2015. június 5-ig. A fájlokat a következő séma szerint kell elnevezni: „vezetéknév.keresztnév.település.sorszám.jpg”. A csatolt fájlok együttes mérete ne haladja meg a 10 MB-ot.

A beküldés akkor érvényes, ha az e-mailben megadják a pályázó gyermek nevét, lakcímét, iskolai osztályát, értesítési e-mail címét, továbbá a fotó szerzőjének nevét. A részvétel feltétele, hogy az e-mail tartalmazza a következő mondatot: „“A beküldött szöveg és fotó készítői, valamint a képen szereplő személyek hozzájárultak az anyag felhasználásához, nyilvánossá tételéhez.””

A pályázatokat a zsűri június 15-ig bírálja el, az eredményeket a www.kaeg.hu weblapon tesszük közzé. A nyerteseket a megadott e-mail címen is értesítjük.

– Az első öt helyezett értékes könyv- illetve tárgyjutalmakbanrészesül.
– A pályázat fődíja egy 15 ezer forint értékű, könyvutalvány.
– A beküldött pályamunkák legjobbjait közzé tesszük az erdőgazdaság honlapján illetve Facebook-oldalán.
– Az iskolai kirándulásokról szóló fogalmazások legjobbját azzal díjazzuk, hogy az érintett osztálynak nem számítunk fel programdíjat (maximum 5 napig) a Ravazdi Erdei Iskola látogatása esetén.

A tavaszi időszak kiválóan alkalmas kirándulások szervezésére, ráadásul több jeles nap ad apropót a természet felé fordulásra:
március 21. –- Erdők Nemzetközi Napja
április 22. –- Föld Napja
május 10. –- Madarak és Fák Napja
június 5. –- Környezetvédelmi Világnap

Felhívásunk célja, hogy minél több fiatal fedezze fel az erdőt, ismerje meg szépségét, értékeit.

A pályázók nevezésükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a beküldött írást és fotót a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. térítésmentesen nyilvánossá tegye, illetve felhasználja. A munkákat – a szerzők nevének megadásával – különböző internetes és nyomtatott anyagainkban használhatjuk fel.

Győr, 2015. március 17.

Orbán Tibor
vezérigazgató

wildlifeandseascape

Elsősorban természetfotósok és amatőr, természetkedvelő fotósok jelentkezését várja a Marine Wildlife and Seascape Photo Contest. A pályázaton 5 különböző témában lehet nevezni a képeket. A zsűri minden témában kiválaszt egy nyertes képet, ezen felül pedig a pályázatnak van egy abszolút, kategóriáktól független fődíja, valamint kiosztásra kerül a közönségdíj is.

Kategóriák:

 • Sarkvidék
 • Mexikói-öböl
 • Emberi behatások
 • Halak
 • A mi óceánunk

A kategóriák feltételei, hogy az állatok csak természetes élőhelyükön fotózhatóak. Az ötödik, „A mi óceánunk” kategóriába tartoznak mindazok a fényképek, melyek az első öt kategóriába nem illeszkednek be.

Határidő: 2014. július 8.

Részletek és jelentkezés ITT.

[fb_like]

milvusA romániai Milvus Csoport az idei évben immár hatodik alkalommal hirdeti meg nemzetközi természetfotó pályázatát, melyen amatőr és hivatásos fotósok egyaránt nevezhetik digitális technológiával készített felvételeiket. A téma teljes mértékben nyílt, a pályázaton bármilyen természeti témájú fotóval pályázhatnak a fotózás szerelmesei.


 

A természetfotók mellett benyújtható pályázat fotóesszé kategóriában is. Ebben a kategóriában egy pályázó maximálisan négy fotó-sorozattal indulhat, egy fotóesszé pedig 4-6 természetfotóból áll, melyek együttesen gyakorlatilag egy képi tanulmányt közvetítenek különböző témákról, hangulatokról. Ezeknek az esszéknek a művészi értékét nem csak azok eredetisége adja, hanem az is, hogy nem csupán dokumentálnak, de értéket, látásmódot, véleményt közvetítenek, azaz a jelenség mellett magát a fotóst is magukban hordozzák.

A Milvus Trófea Nagydíj mellett a pályázók között mindkét kategóriában díjazzák az első három helyezettet, továbbá gazdára talál a legjobb romániai fotós különdíja, illetve a Facebook-os szavazás közönségdíja is.

A pályázat kiemelt feltétele, hogy a fényképek nem tartalmazhatnak emberi tevékenységre utaló nyomot, illetve elkészítésük során az állatokat és növényfajokat természetes élőhelyükről kiszakítani, élőhelyüket megzavarni nem szabad.

Egy pályázó kategóriánként maximálisan 4 képpel, illetve 4 fotósorozattal indulhat. A pályázók pályázataikat CD-n, postai úton a Romania, 540600 Târgu Mureş, OP1 CP161 postacímre, illetve e-mailben a photocompetition@milvus.ro e-mail címre küldhetik el, a pontosan kitöltött Nevezési űrlappal. A fotók elnevezése 1-től 4-ig számozással lehetséges, kizárólag az eredetiről készített kisméretű, JPEG formátumú képek nevezhetőek, melyek hosszabbik oldala maximálisan 2000 pixel, 300 dpi-s felbontásúak és 3Mb-nál nem nagyobb méretűek.

Nevezési díj: egy kategória esetén 10 euró, két kategória esetén 15 euró.

Pályázatok beküldési határideje: 2014. június 14.

0 3024

Trans Natura fotópályázat-2014A sepsiszentgyörgyi VADON egyesület meghirdeti az I. TransNatura Nemzetközi Természetfotó pályázatot. A pályázat nyílt, amatőr és profi fotósok egyaránt benevezhetnek a világ bármely pontjáról, kivételt képeznek a zsűri tagjai és a szervezők. Alapkövetelmény, hogy a felvételeknek természetes élőhelyeken kell készülniük anélkül, hogy megzavarnának az élővilágot. A felvételeken csak vadon élő állatok szerepelhetnek, fogságban tartott állatokról készült felvételekkel nem lehet a pályázatra benevezni.

A művekkel két kategóriában lehet nevezni:

A kategória: Tájfotó
Tájat ábrázoló fotográfiákkal lehet benevezni;

B kategória: Állatok a vadonban
Kizárólag olyan természetfotókkal lehet benevezni, amelyek a vadon élő állatot/állatokat ábrázolnak természetes élőhelyükön;

Benevezési határidő: 2014. május 31.
Az alkotások zsűrizése: 2014 június 01.-15.
Eredményhirdetés: 2014. június 18.
Kiállításmegnyitó: 2014. július 04.
Katalógusok kiküldése: 2014. augusztus 30.-ig

A beérkezett alkotásokat a következő nemzetközi zsűri bírálja el:
– Haarberg Orsolya, Norvégia;
– Radisics Milan, Magyarország;
– Florin Andreescu, Románia;
– Damokos Csaba, Románia
– Gaina Gerendi Stefan Dorel, Románia

A verseny keretében összesen 8 díj kerül kiosztásra, amelyek a következők:

TransNatura díj (fődíj): 1.000 euró

A kategória:
I. díj – 500 euró
II. díj – 250 euró
III. díj – 150 euró

B kategória:
I. díj – 500 euró
II. díj – 250 euró
III. díj – 150 euró

Közönségdíj: 300 euró (A beküldött fotók elérhetőek lesznek a www.vadon.ro honlapon, ahol lehet rájuk szavazni 2014 június 1 és 17 között, a legtöbb szavazatot begyűjtött alkotás kapja a közönségdíjat)

Nevezési feltételek:

Egy pályázó kategóriánként legtöbb 4 képpel nevezhet be.

A pályázatra a képeket digitális, jpg formátumban kell beküldeni. A fotók hosszabbik oldala 1920 pixel kell legyen, 300 dpi-s felbontásban, és a mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. A fotóknak sRGB színterűeknek kell lenniük. A felvételek lényeges képi elemeinek módosítása nem megengedett. A kép feldolgozása során csak a következő, teljes képre vonatkozó digitális korrekciók megengedettek: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight). A szervezőknek jogukban áll bekérni az eredeti felbontású felvételeket, és amennyiben a pályázó nem küldi be a szervezők által kért felvételt, kizárható a pályázatról. A pályázatra beküldött pályamunkák semmilyen feliratozást, vízjelt nem tartalmazhatnak.
A díjazott és kiállításra beválogatott képeket a szervezők utólag nagy felbontásban is bekérik a résztvevőktől/pályázóktól, amelyek 90×70 cm-es méretben kerülnek kinyomtatásra.

A pályázó a beküldött képeket a következő képpen kell elnevezze: Kategória_Családnév Keresztnév__sorszám_kép címe Példa: A_SzaboIstvan_01_Magany .jpg
A pályázónak teljes mértékű szerzői és személyiségi jogokkal kell rendelkeznie a benyújtott fotók fölött. A szervezők nem vállalnak felelősséget az ezek hiányából eredő jogvitákban.
A felvételeket a pályázók a www.vadon.ro, honlapra tölthetik fel, regisztráció után. A regisztrációkor megadott címeknek egyezniük kell a digitális felvételek címével.
Az eredményről mindenkit e-mailben értesítünk.
A nevezés egy kategóriába díj 10 euró, két kategóriába 15 euró (vagy az ennek megfelelő lej érték a hivatalos napi árfolyam szerint) amelyet a RO52BTRLRONCRT0235072401 (RON) vagy RO02BTRLEURCRT0235072401 (EUR) számlaszámra kell utalni, vagy PayPal rendszeben a transnatura@vadon.ro címre. Kérjük utaláskor a pályázó nevének feltüntetését. Bank SWIFT kódja: BTRLRO22

A szervezők a nevezést csak a nevezési díj befizetésének időpontjától tekintik érvényesnek.

Minden résztvevő személy, aki kifizette a nevezési díjat a kiállítás anyagából készült elektronikus vagy digitális katalógust kap.

Regisztrációkor a pályázók elfogadják a pályázati feltételeket, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervezők a felvételeket a kiállítás népszerűsítésének érdekében szabadon, a szerzői jog felhasználása nélkül használják. Azok a pályázati munkák, amelyek nem felelnek meg a fent leírtaknak, automatikusan kizáródnak a versenyből, valamint a feltételek el nem fogadása is kizárást jelent.

További információ a transnatura@vadon.ro e-mail címen igényelhető.

0 3450

fotohunting-fotópályázat-2014A HUNTINGPress Nemzetközi Fotóügynökség ismét meghirdeti nemzetközi, nyilvános fotópályázatát. A világ bármely részéről várjuk profi és amatőr fotósok felvételeit. A fotópályázat témája: “Párzás”.

Ez a téma ismét igen sok lehetőséget kínál a fotósok számára: az apró rovarok párzása ugyanúgy téma, mint a rétisasok szerelmes röpte, vagy akár az őzek üzekedésének beteljesülése, a borítás.

A beérkezett pályázati anyagokat a megszokott módon a Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége fogja elbírálni. A zsűri által legjobbnak ítélt három fotó készítői egyhetes foto-szafarin vehetnek részt a HM VERGA Zrt., a Bakonyerdő Zrt. illetőleg a Gemenc Zrt. területén 2015 szeptemberében.

A pályamunkák válogatott anyagából kiállítást szervezünk 2015 februárjában, a XXII. FeHoVá-n.

A pályázat részleteiről a HUNTINGPress.eu oldalon adunk négy nyelven tájékoztatást. Ugyanitt közöljük a megmérettetés végeredményét 2014. november 20-án.

A maximum 10 felvételből álló pályázati anyagot .jpg formátumban CD-n (1031 Budapest, Rozália utca 59/a.) vagy e-mailen (foto@fotohunting.hu) küldheti, nevezheti be a pályázó. Mind a postai úton, mind az e-mailben történő jelentkezéskor fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és telefonszámát, valamint a beküldött fotók címét. Pályázni az eredeti képekből készített nézőképekkel lehet, amelyeknek mérete a fotó hosszabbik oldalán minimum 1900 px.

A díjazott és kiállításra beválogatott munkákat utólag nagy felbontásban is el kell küldenie a pályázónak.

A beküldési határidő 2014. november 15.

A Fotóügynökség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött pályázati anyagokat – az eredményhirdetés után – beemelje kínálatába, így a pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a fotós szerződést kössön a Fotóügynökséggel.

Minden eladott felvétel után a szerző megkapja a honoráriumát. A Fotóügynökség honlapján az alábbi címen lehet regisztrálni:

http://fotohunting.hu/hu/csatlakozas

Más fotópályázaton díjazott képeket a pályázók NEM küldhetnek be. Etikai követelmény, hogy a beküldött felvételek természetes körülmények között készüljenek.

A pályázó a pályázati anyag beküldésével:

– elfogadja a pályázati feltételeket,
– nyilatkozik, hogy az általa feltöltött képek szerzői joga őt illeti, a feltöltött fotókon szereplő személyek beleegyezésével rendelkezik, továbbá a feltöltött kép nem sérti más személyiségi jogait,
– kijelenti, hogy a zsűri döntését elfogadja, az ellen panaszt nem tesz, azt bíróságon és egyéb fórumon meg nem támadja.

0 3931

A Dobogókőért Közhasznú Alapítvány fotópályázatot hirdet Dobogókő 2014 címmel.
dobogókő-2014-fotópályázat

A pályázatra minden fényképet szívesen fogadunk, amelyek megfelelnek a következő kritériumoknak:

 • a fénykép a pályázat időtartama alatt (2014. január 1. – 2014. november 30. között) készül és az elkészítését követő egy héten belül beérkezik a pályázat címére: dobogoko.fotopalyazat@gmail.com a kép címével, készítésének helyével és a pályázó nevével – amennyiben a beküldő másképp nem rendelkezik, úgy nevét a képek feltöltésekor közzétesszük
 • a fotózás helye Dobogókő és annak 15 km-es környezete (Pilis, Visegrádi-hegység)
 • a képek legalább 4 megapixel felbontásúak, nem tartalmaznak vízjelet vagy dátumbélyegzőt
 • a képek beküldésével a beküldő azok tulajdonjogát a Dobogókőért Közhasznú Alapítványnak adományozza
 • a pályázat témái:
  • Természetfotók (növényvilág, állatvilág, tájképek, makrofotók, időjárási jelenségek, fényjátékok, vizek)
  • Panorámaképek
  • Turistautak, jelzések, pihenőhelyek, emlékhelyek
  • Életképek kirándulásokról
 • léteznek továbbá “kritériumképek”, melyekből minden beküldő pályázatra küldött képei között (az egyes szakaszok lezárásáig) lennie kell kettő fajtának az alábbiak közül:
  • Zsindelyes Vendégházban vagy a Vendégházról készült fotó
  • Alapítványunk jurtáiban vagy jurtáiról készült fotó
  • a Dobogókő Sícentrum területén készült fotó
  • Alapítványunk rendezvényein vagy szervezett túráin készült fotó
  • Hóemberek és Hószobrok a Zsindelyes körül

A pályázat szakaszai

 • 2014 Tél: 2014. január 1. és 2014. március 31. között készült (téli) képek
 • 2014 Tavasz: 2014. március 1 és május 31. között készült (tavaszi) képek
 • 2014 Nyár: 2014. június 1. és augusztus 31. között készült (nyári) képek
 • 2014 Ősz: 2014. szeptember 1. és november 30. között készült (őszi) képek

A képek értékelése

 • Selejtező:

A képeket előzetes elbírást követően folyamatosan tesszük közzé a https://www.facebook.com/Zsindelyesvendeghaz, síelős téma esetén a https://www.facebook.com/DobogokoSicentrum facebook oldalunkon

 • Középdöntő:

A legjobb képek kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben azon képek kerülnek zsűrizésre, amelyek legalább 50 like-ot és legalább 20 megosztást kaptak facebook oldalainkon

 • Döntő:

A középdöntőből feljutott képeket a Dobogókőért Közhasznú Alapítvány kuratóriuma értékeli az egyes szakaszok lezárását követő második vasárnapi napokon (az egyes képeknek eddig kell elérnie a döntőbe jutás feltételeit)

 • Hét fotója:

Minden héten választunk egy „Hét fotója” képet, amelyet a http://www.dobogoko.org/oldalon közzé teszünk

 

Díjak:

 • Minden évszak nyertese egy 10.000 Ft értékű utalványt kap, amely felhasználható a Zsindelyes Vendéglőben történő fogyasztásra és az Alapítvány jurtáiban történő szállás igénybevételére, illetve a Dobogókő Sícentrumban sífelvonó bérletek vásárlására.
 • Közönségdíj (legtöbb like a pályázat teljes időtartalma alatt): 5.000 Ft értékű lakoma a Zsindelyes Vendéglőben.

Megjegyzés: Amennyiben a közönségdíj valamely évszak nyerteséé lenne, úgy a sorban következő legtöbb like-ot kapó fotó beküldője kapja a közönségdíjat.

 link: http://dobogoko.org/Fotopalyazat2014

vadmadárkórház-fotópályázat-2013Madármentés-Lélekmentés címmel hirdet ifjúsági fotós pályázatot a Székesfehérvári Vadmadárkórház 12-20 éves gyermekek számára, 3 korcsoportban. A pályázat célja, hogy a gyermekek is elgondolkodjanak azon, mit jelentenek számukra az állatok, azon belül is a madarak. Mit gondolnak, miért jó, hogy láthatják őket, és mit éreznek, amikor közelebbi kapcsolatba kerülhetnek velük.

Egy pályázó maximum 3 db fekete-fehér vagy színes digitális képet küldhet be emailben. A beküldött alkotások optimális felbontása: 1500×2102 pixel (vagy ehhez közeli értékek, illetve a nyomtatási méret beállítása esetén: 18×24 cm). A zsűri által kiállításra javasolt képeket a szervezők nagyíttatják le. Az emailben beküldött JPG kiterjesztésű képek összterjedelme ne haladja meg az 15 Mb-ot. Ha ennél nagyobb a 3 kép terjedelme, akkor több emailre elosztva kérjük csatolni. Minden képet egyenként kell mellékletként csatolni egy emailhez. A fotók beérkezéséről visszajelzést küldünk.

A jelentkezési lapot, melyet facebook-os oldalunkról lehet letölteni, kérjük kitölteni, és a képekkel együtt visszaküldeni. Amennyiben a képekkel nem érkezik jelentkezési lap, az emailt nem vesszük figyelembe.

Beküldési email cím: vadmadarkorhaz.szfv@gmail.com

Díjazás: 1-3. helyezett tárgyjutalomban részesül

A pályázóknak nevezési díjat nem kell fizetni.

A kiállítás népszerűsítésével kapcsolatos publikációkban szerzői jogdíj fizetése nélkül jelennek meg – a szerző nevének feltüntetésével és tiszteletpéldány biztosításával – a kiállításon szereplő művek.

Korcsoportok:
12-14-ig
15-17-ig
18-20-ig

EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÓ:

A székesfehérvári díjátadó időpontját és pontos helyszínét két héten belül közzé tesszük.
A műveket 2013. november 20-ig lehet leadni!

Pályázati szabályzat:

 • A pályázatra elküldött alkotásokért a Vadmadárkórház Székesfehérvár Természetvédelmi Alapítvány a pályázók részére díjat nem fizet.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Vadmadárkórház Székesfehérvár Természetvédelmi Alapítvány a beérkezett alkotásokat a Madársztori blogon valamint az alapítvány honlapján és a Facebookos oldalain a pályázó nevével együtt közzé tegye.
 • A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött alkotásokat  a Vadmadárkórház Székesfehérvár Természetvédelmi Alapítvány térítésmentesen kiállíthassa, felhasználja a Madársztori blogon és Madármentés-Lélekmentés kampányhoz kapcsolódó kiadványaiban.

Nevezési lap letöltése

0 1719

svajcA Nemzeti Fejlesztési Ügynökség valamint a Svájci Hozzájárulás Program Hivatala által meghirdetett fotópályázatra olyan fotókat vagy fotóetűdöket várunk, melyek összefüggésben állnak a program fejlesztési területeivel és a fejlesztés szükségességére, vagy éppen a támogatás segítségével megvalósuló pozitív változásokra hívják fel a figyelmet.

Regisztráció és a képek feltöltésének határideje: 2013. október 25. 24:00 óra.

A pályázat 2 fő témaköre:

A. TERMÉSZET

B. EMBER ÉS TÁRSADALOM

További részletekért kérjük, hogy olvassa el a részletes Játékszabályzatot!

Díjazás:

• A témakör (TERMÉSZET): Vacsora 2 fő részére az Onyx étteremben

• B témakör (EMBER ÉS TÁRSADALOM): Vacsora 2 fő részére az Onyx étteremben

• Kreatív különdíj: Budapest-Zürich retúr repülőjegy 2 fő részére

• Közönségdíj: Mondaine asztali óra

Online regisztráció és fotófeltöltés: http://www.nfu.hu/fotopalyazat